خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


نمودار تابعی که به رنگ قرمز ترسیم شده است، تبدیلی از تابع اصلی در رنگ آبی است. معادلۀ تابع تبدیل شده را در شکل \(y-k=f(x-h)\) بنویسید.


 1. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11

 2. انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11

پاسخ


برای یافتن معادلۀ تابع تبدیل شده، از ارتباط بین نقاط اصلی و نقاط تصویر استفاده می کنیم. به عنوان مثال در قسمت \(\text{a}\) از تمرین می توانیم به وضوح ببینیم که نقطۀ \((-1,-1)\) به نقطۀ \((2,-1)\) تبدیل شده است، از روی این دو نقطه می توانیم به نگاشت مربوطه و در نتیجه به معادلۀ آن برسیم.

 1. $$
  A(-1,-1) \to A'(2,-1) \\
  B(1,1) \to B'(4,1) \\
  (x,y) \to (x+3,y) \\
  \text{ } \\
  h=3, k=0 \\
  y-k=f(x-h) \\
  y=f(x-3)
  $$
 2. $$
  A(-3,1) \to A'(3,-4) \\
  B(-2,4) \to B'(4,-1) \\
  (x,y) \to (x+6,y-5) \\
  h=6, k=-5 \\
  \text{ } \\
  y-k=f(x-h) \\
  y-(-5)=f(x-6) \\
  y+5=f(x-6)
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.