خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 14

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 14
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



این آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


این کمربند سرخ پوستی یک طرح حاشیه زینتی را نشان می دهد که در آن یک تصویر خاص در طول کمربند منتقل شده است.

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 14
  1. با کمک تکنولوژی یا بدون کمک آن، طرحی را با الگویی بسازید که یک تابع باشد. دست کم از چهار انتقال افقی استفاده کنید تا الگوی حاشیه زینتی خودتان را بسازید.
  2. انتقال طرحتان را با کلمات توصیف کنید و معادلۀ آن را در شکل \(y=f(x-h)\) بنویسید.

پاسخ


  1. شما می توانید با ترکیب دو معادلۀ خطی \(y=x\) و \(y=-x\) یک علامت \(X\) بسازید.
  2. به عنوان مثالی از انتقال توابع می توانید \(y=f(x-3)\) را بگویید. در این انتقال تابع مربوطه به صورت افقی \(3\) واحد به سمت راست منتقل می شود.



نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.