خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 16

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 16
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


پُل یک نقاش ساختمان است. او تشخیص داده است که تابع \(n=f(A)\) تعداد گالن های رنگ مورد نیاز، \(n\)، برای نقاشی مساحت \(A\) در مترمربع را تعیین می کند. در این وضعیت توابع \(n=f(A)+10\) و \(n=f(A+10)\) را تفسیر کنید.

پاسخ


  1. اولین مورد، \(n=f(A)+10\)، نشان دهندۀ اینست: تعداد گالن های مورد نیاز برای یک مساحت مشخص، بعلاوۀ \(10\) گالن بیشتر.
  2. دومین مورد، \(n=f(A+10)\)، نشان دهندۀ اینست: مساحت هر چقدر باشد، \(10\) متر مربع نیز به آن اضافه شود.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.