خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-3: رفتن به تعطیلات(Dialogue 3-6: Taking a Vacation)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-3: رفتن به تعطیلات(Dialogue 3-6: Taking a Vacation)
در این Unit، به موضوع رفتن به تعطیلات در انگلیسی پرداخته شده است.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-3: رفتن به تعطیلات(Dialogue 3-6: Taking a Vacation)

JULIE: I just bought a ticket to New York City. I’m so
excited to see the city!

جولی : من اخیراً یک بلیط به شهر نیویورک خریدم. من برای دیدن این شهر خیلی هیجان زده هستم!

SOPHIE: Good for you! Traveling is so much fun. I love
discovering new places and new people. When
are you leaving?

سوفی : خوش به حالت! سفر کردن بسیار سرگرم کننده است. من کشف مکان های جدید و افراد جدید را خیلی دوست دارم. چه زمانی به آن جا خواهی رفت؟

JULIE: Next week. I’m taking the red eye. It was cheaper.
Hopefully, I’ll be able to sleep on the plane.

جولی: هفته ی بعد. با پرواز شبانه خواهم رفت. هزینه ی آن ارزان تر بود. امیدوارم که بتوانم در هواپیما بخوابم.

SOPHIE: I wish I could go with you! New York City is a magical
place. You will have so much fun.

سوفی: کاش می توانستم با تو بیایم! شهر نیویورک یک مکان جادوئی است. خیلی به تو خوش خواهد گذشت.

JULIE: I hope so. I’m going to visit my brother who lives
there. I will stay for a week and then take the train
down to Washington, D.C.

جولی: امیدوارم که این طور باشد. من قصد دارم به دیدار برادرم بروم که آن جا زندگی می کند. یک هفته آن جا خواهم ماند و بعد از آن با قطار به واشینگتن، دی. سی. خواهم رفت.

SOPHIE: That sounds like a great vacation. I’m looking
forward to a week at the beach for my summer
vacation. I just want to relax.

سوفی: به نظر می آید که یک تعطیلات عالی باشد. من مشتاقانه منتظر یک هفته ماندن در ساحل برای تعطیلات تابستان هستم. من فقط می خواهم استراحت کنم.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-3: رفتن به تعطیلات(Dialogue 3-6: Taking a Vacation)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Ticket can refer to many different types of transportation (metro, bus, train, plane, etc.).
In general, you can guess the means of transportation by the context.

کلمه ی “Ticket” می تواند به انواع گوناگون وسایل حمل و نقل (مترو ، اتوبوس ، قطار ، هواپیما و ...) دلالت داشته باشد و به آن ارجاع دهد. به طور کلی، می توانید نوع وسایل حمل و نقل را با توجه به بافت مکالمه حدس بزنید.

When discussing airplane travel, a red eye is a flight that leaves at night to arrive early
the next morning. This is in reference to how red your eyes become when you don’t get
a full night’s sleep.

هنگام بحث کردن در مورد سفر با هواپیما، گروه کلمات “red eye” یک نوع پرواز با هواپیما است که شب فرودگاه را ترک می کند تا صبح زود روز بعد به مقصد برسد. این گروه از کلمات دلالت بر این امر دارد که وقتی شما نتوانید در شب خواب کامل داشته باشید، چشم های شما چه قدر قرمز می شود.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.