خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor
پیشتر دوره های آموزشی نرم افزارهای سالیدورکز، کتیا و پاورمیل را در خدمت شما دوستان بودیم و اکنون با دوره آموزشی نرم افزار Inventor در خدمت شما دوستان خواهیم بود که در سطح مقدماتی به بررسی این نرم افزار می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
در هر درس، به امکانات و توضیحات مربوط بدان امکانات خواهیم پرداخت و لینک های هر ویدئو را در همین page قرار می دهم و بدین ترتیب از اینجا به تمام دروس این دوره درستی خواهید داشت.
 1. آموزش ویدئویی نحوه نصب نرم افزار inventor
 2. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-قابلیت های نرم افزار
 3. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-آشنایی با مقدمات نرم افزار Inventor
 4. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-ورود به محیط اسکیچ (Sketch)
 5. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-تنظیمات نرم افزار و ساخت تمپلیت شخصی
 6. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ترسیمی - دستورات Line و Spline
 7. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ترسیمی - دستورات Circle و Ellipse
 8. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات Arc - Rectangle - Slot - Polygon
 9. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات Text - نحوه فارسی نویسی در اینونتور
 10. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Fillet و Chamfer
 11. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستور Dimension - اندازه گذاری
 12. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Move
 13. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Copy
 14. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Rotate
 15. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Trim - Extend - SPlit
 16. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ویرایشی - دستور Scale - Stretch - Offset
 17. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-قید گذاری - Constrain
 18. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-مجموعه دستورات Pattern - آرایه های هندسی
 19. دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor- تمریناتنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز