خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ترسیمی – دستورات Circle و Ellipse

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار Inventor-دستورات ترسیمی – دستورات Circle و  Ellipse
در این جلسه ، در ادامه بخش قبلی به توضیح دستورات Circle و Ellipse می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
در این بخش به دستور دایره دارای دو حالت است که دو بخش آن به علاوه دستور بیضی بررسی شده و توضیحات کاملی عنوان شده است.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.