خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


زاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)

زاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)
نویسنده : امیر انصاری
اگر شخصی بایستد و به شیئی (object) در بالا نگاه کند، زاویۀ فراز (Angle of elevation)، زاویۀ بین خط افقیِ چشم او و آن شیء می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارزاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)
\(\text{Line of sight}\): خط دید
\(\text{Object}\): شیء
\(\text{Horizontal}\): افق

اگر شخصی بایستد و به شیئی در پایین نگاه کند، زاویۀ شیب (Angle of depression)، زاویۀ بین خط افقیِ چشم او و آن شیء می باشد.
زاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.