خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

لیست سوالات انجمن برای مشاهدۀ پاسخ بر روی عنوان سوال کلیک کنید
# عنوان سوال
1 برنامه نویسی c++ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱۱۲:۲۳0
2 روش یادگیری پاورشل ۱۴۰۰/۰۵/۱۰۱۱:۱۸0