خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش فیزیک: دهم، یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی

آموزش فیزیک: دهم، یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی
در این دورۀ آموزشی به آموزش درس فیزیک در دورۀ متوسطه و پیش دانشگاهی می پردازیم. این آموزش مشتمل بر یکسری ویدئو و همینطور یکسری جزوۀ درسی می باشد. تهیه و تنظیم این دورۀ آموزشی توسط مهرداد پورمحمد مدرس فیزیک گیلان می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارلیست آموزش های ویدئویی


 1. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . شکست نور
 2. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . شکست نور، بخش دوم
 3. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . بازتاب نور از آینه ها
 4. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . فصل سوم کتاب
 5. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . نوسان
 6. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
 7. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . اثر فوتوالکتریک
 8. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . طیف های اتمی
 9. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . رابطه بالمر
 10. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . مدل های اتمی
 11. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی . گذار الکترون ها و ترازهای انرژی
 12. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. حل چند مثال
 13. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. ساختار هسته اتم
 14. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. واپاشی هسته
 15. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. تئوری حرکت
 16. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. تئوری سقوط آزاد
 17. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. مفاهیم نیرو
 18. آموزش فیزیک دوازدهم تجربی و ریاضی. نیمه عمر مادۀ پرتوزا

لیست جزوه ها


 1. جزوۀ فیزیک ترمودینامیک، سال سوم ریاضی
 2. جزوۀ فیزیک سال دهم تجربی
 3. جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی
 4. جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی
 5. جزوۀ فیزیک سال یازدهم تجربی
 6. جزوۀ فیزیک سال یازدهم ریاضی
 7. جزوۀ فیزیک سال یازدهم ریاضی
 8. جزوۀ فیزیک سال دوازدهم تجربی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز