خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزش جامع نرم افزار فست ریپورت FastReport.Net

دوره آموزش جامع نرم افزار فست ریپورت FastReport.Net
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی جامع به نرم افزار فست ریپورت با تمام جزییات مرتبط با آن می پردازیم. نرم افزار فست ریپورت به عنوان ابزار گزارش ساز در مجموعه نرم افزارهای راهکار سافت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال کسانی که از سایر نرم افزارها استفاده می کنند و در آنها نیز از این ابزار استفاده شده است، می توانند از این آموزش بهره ببرند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفهرست مطالب دوره آموزش جامع فست ریپورت


فصل 1: مبانی کار با فست ریپورت


  1. گزارش report
  2. طراح گزارش (Report designer)
  3. گزینه های گزارش (Report options)
  4. صفحات گزارش (Report pages)
  5. مدیریت صفحات
  6. ویژگی های صفحه (Page properties)
  7. باندها (Bands)
  8. باندها در طراح گزارش (Bands in designer)

  9. ***

فصل 2: ایجاد گزارش


فصل 3: کار با داده ها


فصل 4: کار با عبارات


فصل 5: اسکریپت نویسی در فست ریپورت


فصل 6: فرم های محاوره ای


فصل 7: پیش نمایش، چاپ، تهیه خروجی گزارش در سایر فرمت هانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز