خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره
با توجه پیشرفت روز افزودن علوم در دنیا، نیاز به یادگیری زبان انگلیسی بیش از پیش می شود و از آنجایی که زبان انگلیسی یک زبان بین المللی شناخته شده در دنیاست، بسیاری از مقالات و کتب در زمینه های مختلف، توسط ناشران به زبان انگلیسی ارائه و منتشر می شود. شما برای پیشرفت بیشتر در کار یا هر هدف دیگری که دارید، نیاز بیشتری به یادگیری این زبان دارید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار
برای یادگیری زبان انگلیسی، متدهای مختلفی ارائه می شود که واقعا می توانند فرآیند یادگیری زبان انگلیسی را برای شما سرعت بخشند که یکی از این روش ها بهره گیری از مکالمات در موقعیت های مختلف است. وقتی قصد مهاجرت یا سفر تفریحی یا شغلی به یک کشور دیگر که خصوصا انگلیسی زبان هم باشد را داشته باشید، با موقعیت های مختلفی روبرو خواهید شد که در آن وضعیت و موقعیت باید صحبت کنید و نفر یا نفرات مقابل به زبان انگلیسی حرف بزنید. بنابراین، با مکالماتی که در موقعیت های مختلف مناسب هستند را همراه با ترجمه در اختیار شما دوستان و زبان آموزان عزیز قرار می دهیم.


عنوان کتابی که از آن در این دوره استفاده می کنیم، Everyday Conversations Learning American English می باشد که برای وب سایت americanenglish.state.gov می باشد.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره
این کتاب شامل چندین UNIT می باشد که ترجمه هر Unit را بصورت جداگانه در سایت قرار داده و لینک دسترسی بدان ها را در ادامه همین پست قرار می دهیم و شما با وارد شدن به این صفحه به لینک همه Unit ها دسترسی خواهید داشت. و قبل از آن سرفصلی از Unit هایی که در این کتاب وجود دارند و ترجمه آنها را در خدمت شما خواهم بود را در ذیل مشاهده می کنید.

1. INTRODUCTIONS AND SMALL TALK, PAGE 3

Dialogue 1-1: Formal Greetings
Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells
Dialogue 1-3: Formal Introductions
Dialogue 1-4: Informal Introductions
Dialogue 1-5: What Time Is It?
Dialogue 1-6: A Telephone Call
Dialogue 1-7: Can You Say That Again?
Dialogue 1-8: Coincidences
Dialogue 1-9: Weather Report

2. AROUND TOWN, PAGE 23

Dialogue 2-1: Ordering a Meal
Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office
Dialogue 2-3: Asking Directions
Dialogue 2-4: Calling for Help
Dialogue 2-5: At the Supermarket
Dialogue 2-6: Running Errands
Dialogue 2-7: At the Post Office
Dialogue 2-8: Catching Up After Class
Dialogue 2-9: Shopping
Dialogue 2-10: Transportation

3. PASTIMES AND ACTIVITIES, PAGE 45

Dialogue 3-1: How Old Are You?
Dialogue 3-2: At the Movies
Dialogue 3-3: What Are You Good At?
Dialogue 3-4: What’s Your Favorite Sport?
Dialogue 3-5: A Night at the Theater
Dialogue 3-6: Taking a Vacation
Dialogue 3-7: At the Pet Store
Dialogue 3-8: Giving Your Opinion
Dialogue 3-9: Hobbies
Dialogue 3-10: Weddings
Dialogue 3-11: Giving Advice

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره

 1. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-1: سلام و احوال پرسی رسمی(Dialogue 1-1: Formal Greetings)
 2. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-1: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)
 3. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)
 4. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-1: معرفی کردن به زبان غیر رسمی(Dialogue 1-4: Informal Introductions)
 5. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-1: ساعت چند است؟(Dialogue 1.5: What Time Is It?)
 6. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-1: یک تماس تلفنی(Dialogue 1-6: A Telephone Call)
 7. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-1: آیا امکان دارد یک بار دیگر تکرار کنید؟(Dialogue 1-7: Can You Say That Again)
 8. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-1: رویدادهای هم زمان(Dialogue 1-8: Coincidences)
 9. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-1: گزارش وضعیت هوا(Dialogue 1-9: Weather Report)
 10. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-2: سفارش دادن غذا(Dialogue 2-1: Ordering a Meal)
 11. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-2: در مطب پزشک(Dialogue 2-2: At the Doctor’s Office)
 12. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-2: پرسش کردن در مورد مسیر ها(Dialogue 2-3: Asking Directions)
 13. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-2: درخواست کردن کمک از یک فرد(Dialogue 2-4: Calling for Help)
 14. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-2: در سوپر مارکت (فروشگاه بزرگ)(Dialogue 2-5: At the Supermarket)
 15. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-2: بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار(Dialogue 2-6: Running Errands)
 16. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-2: در اداره پست به زبان رسمی(Dialogue 2-7: At the Post Office)
 17. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- ممکالمه 8-2: گفت و گو بعد از کلاس(Dialogue 2-8: Catching Up After Class)
 18. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-2: خرید کردن(Dialogue 2-9: Shopping)
 19. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-2: حمل و نقل(Dialogue 2-10: Transportation)
 20. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 1-3: شما چند سال سن دارید؟(Dialogue 3-1: How Old Are You)
 21. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-3: در سینما(Dialogue 3-2: At the Movies)
 22. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-3: شما در چه کاری مهارت دارید؟(Dialogue 3-3: What Are You Good At)
 23. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 4-3: ورزش مورد علاقه ی شما چی هست؟(Dialogue 3-4: What’s Your Favorite Sport)
 24. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-3: یک شب در سالن تئاتر(Dialogue 3-5: A Night at the Theater)
 25. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-3: رفتن به تعطیلات(Dialogue 3-6: Taking a Vacation)
 26. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 7-3: در فروشگاه حیوان خانگی(Dialogue 3-7: At the Pet Store)
 27. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-3: نظر دادن در مورد یک موضوع(Dialogue 3-8: Giving You Opinion)
 28. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-3: سرگرمی ها(Dialogue 3-9: Hobbies)
 29. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 10-3: مراسم ازدواج(Dialogue 3-10: Weddings)
 30. یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 11-3: توصیه دادن(Dialogue 3-11: Giving Advice)

نمایش دیدگاه ها (2 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز