خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی #C (سی شارپ)

دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی #C (سی شارپ)
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی به زبان برنامه نویسی #C می پردازیم و برنامه نویسی با این زبان را در محیط ویندوز فرا خواهیم گرفت. در این دوره آموزشی از محیط ویژوال استودیو 2012 برای ارائه آموزشها استفاده کرده ایم که از طریق لینکی که در ادامه آمده است می توانید آن را دانلود نموده و مطابق راهنمایی های ارائه شده نصب نمایید. این دوره آموزشی به صورت ویدئویی می باشد و آموزشها در قالب فیلم ارائه شده اند.

آموزش سالیدورکز 20-2019
فهرست درس های این دوره آموزشی :


مبانی زبان برنامه نویسی #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : آشنایی با محیط ویژوال استودیو
 2. آموزش زبان #C : اولین برنامه خود را بنویسید
 3. آموزش زبان #C : آشنایی با کلاس و ویژگی ها
 4. آموزش زبان #C : متغیرها (Variables)
 5. آموزش زبان #C : نوع داده متغیرها (Data Type)
 6. آموزش زبان #C : آشنایی با موضوع Value Type و Reference Type
 7. آموزش زبان #C : عملگرهای ریاضی و ترتیب اجرای عملگرها
 8. آموزش زبان #C : بیانیه if (ساختارهای شرطی : ساختارهای تصمیم گیری)
 9. آموزش زبان #C : عملگر تِرنِری (Ternary operator)
 10. آموزش زبان #C : ساختار تصمیم گیری switch
 11. آموزش زبان #C : ساختار تکرار با for loop
 12. آموزش زبان #C : حلقه while
 13. آموزش زبان #C : حلقه do-while
 14. آموزش زبان #C : توابع (Functions)
 15. آموزش زبان #C : استراکچرها (Structure)
 16. آموزش زبان #C : معرفی ثابت های عددی با Enum
 17. آموزش زبان #C : آشنایی با کلاس StringBuilder
 18. آموزش زبان #C : آرایه (Array)
 19. آموزش زبان #C : آرایه های چند بعدی (Multi-dimensional Array)
 20. آموزش زبان #C : کلکسیون ها (ArrayList)
 21. آموزش زبان #C : کلکسیون ها (SortedList)
 22. آموزش زبان #C : کلکسیون ها (Stack)
 23. آموزش زبان #C : کلکسیون ها (Queue)
 24. آموزش زبان #C : کلکسیون ها (Hashtable)
 25. آموزش زبان #C : مدیریت خطاهای پیش بینی نشده (Exception Handling)

مبانی برنامه نویسی ویندوز با #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : اولین پروژه از نوع Windows Forms Application
 2. آموزش زبان #C : آشنایی با کنترل های ویندوزی
 3. آموزش زبان #C : تعیین زوج یا فرد بودن یک عدد
 4. آموزش زبان #C : برنامه جایگزینی اعداد
 5. آموزش زبان #C : محاسبه مجموع ارقام یک عدد
 6. آموزش زبان #C : معکوس کردن یک رشته متنی (String)
 7. آموزش زبان #C : ترسیم مثلثی از کاراکترها
 8. آموزش زبان #C : محاسبه حاصل جمع چندین عدد
 9. آموزش زبان #C : کار با ArrayList
 10. آموزش زبان #C : رویدادها (Events)
 11. آموزش زبان #C : مخفی و نمایان کردن کنترلها
 12. آموزش زبان #C : فعال یا غیر فعال کردن کنترلها
 13. آموزش زبان #C : تغییر رنگ کنترلها
 14. آموزش زبان #C : تغییر فونت کنترلها
 15. آموزش زبان #C : کنترل های Panel و GroupBox
 16. آموزش زبان #C : کنترل SplitContainer
 17. آموزش زبان #C : کنترل تب (TabControl)
 18. آموزش زبان #C : پنل طرح جدولی (tableLayoutPanel)
 19. آموزش زبان #C : کنترل flowLayoutPanel
 20. آموزش زبان #C : کنترل checkedListBox
 21. آموزش زبان #C : کنترل linkLabel
 22. آموزش زبان #C : نمایش نوتیفیکشن در ویندوز با کنترل notifyIcon
 23. آموزش زبان #C : کنترل های maskedTextBox و numericUpDown
 24. آموزش زبان #C : کنترل pictureBox
 25. آموزش زبان #C : کادر محاوره ای openFileDialog
 26. آموزش زبان #C : کادر محاوره ای saveFileDialog
 27. آموزش زبان #C : کنترل نوار پیشرفت کار (progressBar)
 28. آموزش زبان #C : نمایش راهنما با کنترل toolTip
 29. آموزش زبان #C : کنترل timer
 30. آموزش زبان #C : کار با فرم های MDI
 31. آموزش زبان #C : نوار منو (menuStrip)
 32. آموزش زبان #C : کنترل های نوار وضعیت (statusStrip)، نوار ابزار (toolStrip)، و منوهای کلیک راست (contextMenuStrip)

مفاهیم برنامه نویسی شیء گرا در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : مقدمه برنامه نویسی شیء گرا (OOP)
 2. آموزش زبان #C : معرفی ویژگی های (Properties) یک کلاس
 3. آموزش زبان #C : ویژگی های فقط خواندنی (Read-Only) و فقط نوشتنی (Write-Only)
 4. آموزش زبان #C : سازنده کلاس (Constructor)
 5. آموزش زبان #C : متدهای (Methods) کلاس
 6. آموزش زبان #C : وراثت یا ارث بری (Inheritance)
 7. آموزش زبان #C : مفهوم استاتیک (Static) در برنامه نویسی شیء گرا
 8. آموزش زبان #C : مفهوم Method Overloading در برنامه نویسی شیء گرا
 9. آموزش زبان #C : آشنایی با Delegate
 10. آموزش زبان #C : مفهوم Multicasting Delegate
 11. آموزش زبان #C : چگونگی ایجاد یک رویداد (Event)
 12. آموزش زبان #C : آشنایی با Indexer

انواع عمومی (Generic Types) در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : نوع داده عمومی (Generic Types)
 2. آموزش زبان #C : آشنایی با Dictionary of T
 3. آموزش زبان #C : کلاس های جنریک (Generic Class)
 4. آموزش زبان #C : متدهای جنریک (Generic Methods)

زبان یکپارچه جستجو (LINQ) در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : زبان یکپارچه پرس و جو (LINQ) چیست؟
 2. آموزش زبان #C : عبارت های لامبدا (Lambda Expressions)
 3. آموزش زبان #C : عبارت های لامبدا (Lambda Expressions) در LINQ
 4. آموزش زبان #C : آشنایی با متدهای اضافی (Extension Methods)
 5. آموزش زبان #C : آموزش LINQ همراه با custom class
 6. آموزش زبان #C : استفاده از گزاره ها (predicate) در LINQ
 7. آموزش زبان #C : استفاده از Query Expression Syntax در LINQ
 8. آموزش زبان #C : ساده تر کردن پرس و جوها با شرط Let
 9. آموزش زبان #C : استفاده از Projection در LINQ
 10. آموزش زبان #C : نحوه استفاده از One-to-Many Projection در LINQ
 11. آموزش زبان #C : مرتب سازی نتایج جستجو در LINQ
 12. آموزش زبان #C : دسته بندی اطلاعات (Grouping) در LINQ
 13. آموزش زبان #C : تجمیع اطلاعات (Aggregation) در LINQ
 14. آموزش زبان #C : مدیریت داده های مرتبط با Join در LINQ
 15. آموزش زبان #C : نحوه استفاده از Grouped Joins در LINQ

کار با ADO.NET برای ارتباط با پایگاه داده در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : بازیابی اطلاعات از پایگاه داده اس کیو ال سرور با ADO.NET
 2. آموزش زبان #C : افزودن اطلاعات به پایگاه داده اس کیو ال سرور با ADO.NET
 3. آموزش زبان #C : آشنایی با کنترل دیتا گرید ویو (DataGridView)
 4. آموزش زبان #C : ویرایش و حذف اطلاعات با ADO.NET

کار با NET Reflection. در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Field Information)
 2. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Property Information)
 3. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Method Information)
 4. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Event Information)
 5. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Constructor Information)
 6. آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Member Information)

چند آموزش مهم و کاربردی در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : آموزش نحوه ایجاد و فراخوانی Dll ها
 2. آموزش زبان #C : آموزش نحوه ایجاد و فراخوانی UserControl ها
 3. آموزش زبان #C : کار با فایلهای متنی با کلاس System.IO.File

انجام کارهای گرافیکی در #C (سی شارپ)


 1. آموزش زبان #C : انجام کارهای گرافیکی، آشنایی با مفاهیم اولیه
 2. آموزش زبان #C : انجام کارهای گرافیکی، ترسیم دایره و بیضی
 3. آموزش زبان #C : ترسیم شکل های گرافیکی بیشتر به صورت توپر
 4. آموزش زبان #C : ترسیم چند ضلعی و چند ضلعی توپر با تعداد گوشه های متغیر
 5. آموزش زبان #C : استفاده از کلاس Bitmap
 6. آموزش زبان #C : استخراج رنگهای استفاده شده در یک تصویر
 7. آموزش زبان #C : طراحی یک بازی ساده با سی شارپ


آموزش های تکمیلی #C (سی شارپ)

دیدگاه ها(15)

مریم عطایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

با سلام

قبل از هر چیز از سایت خوش آموز بابت این آموزشهای کامل و رایگان تشکر می کنم. یک سوال دارم که در صورت امکان پاسخ دهید.

استاد گرامی آقای انصاری، در لابلای آموزشها بعضی جاها کلمه پارامتر و بعضی جاها کلمه آرگومان را به کار برده اید. می خواستم بدانم فرق بین آرگومان و پارامتر چیست؟

امیر انصاری ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

دوست بزرگوار خانم عطایی با سلام

در این مورد یک فیلم آموزشی کوتاه 3 دقیقه ای ساختم و در قسمت آموزشهای تکمیلی همین دوره قرار دادم. لینک آن را نیز در ادامه برایتان گذاشته ام.


حمید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

با سلام ،
قبل از هر چیز از شما و مسئولین این سایت بابت این آموزش ها که انصافاً کلی هم براش وقت گذاشتید تشکر و قدر دانی میکنم،
لطفا اگر امکان دارد و فایل PDF کل مباحث برنامه نویسی سی شارپ را یکجا جهت دانلود قرار دهید و لینک دانلود را نیز کنا هم و در یک صفحه قرار دهید تا دانلود راحتتر و سریعتر صورت گیرد.
بازم از شما ممنونم.

امیر انصاری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

دوست عزیز حمید با سلام

در این زمینه در لینک زیر توضیح داده ایم.


با سپاس

سید ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

ضمن تشکر از استاد گرامی از زحمت بسیار بسیار ارزشمند شما
آیا در برنامه های آینده شما با همین شیوه بسیار گویا و شیوا آموزش MVVM رو هم دارید ؟ سپاس فراوان

امیر انصاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

دوست عزیز سید با سلام

انشااللّه در آینده در این زمینه نیز آموزش هایی را تولید خواهیم کرد.

با سپاس از نظر لطف شما

بی نام ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

سلام و تشکر.
با ویژوال استودیو 2016 یا 2019 ( همونی که آیکونش آبی هست )آموزش سی شارپ ندارید.
آخه 2012 خیلی قدیمی هست و با نسخه جدیدش خیلی تفاوت داره

باقری ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سلام
من نمیدونم درباره وب سایت شما چی بگم! که هرچی بگم کم گفتم. دم شما گرم امیدوارم در کارتون مداومت همیشگی داشته باشید و خدا اجرتون بده انشاءالله

Si_gul ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

سلام
ببخشید در چند جای فیلم اموزشی فرمودید فایل های اماده اموزش مانند دیتابیس اماده قرار دارد
اما با وجود جستجوی زیاد در سایت پیدا نکردیم لطفا به اشتراک بگذارید تشکر

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

با سلام
در همان درس هایی که این موضوع اشاره شده است در داخل درسها و در انتهای هر درس فایل برای دانلود دارد. به عنوان یک نمونه وارد آموزش زیر شوید و انتهای آموزش را ببینید:


اشکان حیدری ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

عالللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی


فقط یه سوال الان 2019 اومده مشکلی نداره
و دوره چند ساعت هست

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

دوست عزیز اشکان با سلام
متاسفانه تعداد ساعات دوره را محاسبه نکرده ام. فقط فیلمها را ضبط و ارسال کرده ام. این آموزش ها در 2019 نیز کاربرد دارد و تفاوتی از این بابت ندارد.

mohammad ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

سلام.استاد این اموزش از مبتدی تا پیشرفته است؟ینی اگر این اموزش مطالعه شود .سی شارپ رو فول میشیم؟

رضا ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

سلام
از بابت زحماتتون برای تهیه یه آموزشی این چنین پر بار و مفیدی خیلی خیلی تشکر میکنم. برا من که خیلی مفید بود مباحثی که خیلی وقت بود نمی تونستم درک کنم و تفهیم کردین. واقعاً ممنونم.

ممنون

رضا ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

در ضمن اگه آموزشی در زمینه نحوه ساخت فایل نصبی با VS بزارین که خودش برنامه های لازم رو نصب کنه(مثل SQL Sever و .Net f و ...) ممنون می شم

باز هم ممنون از زحماتتون برای این سایت و آموزش

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.

لطفا پیش از ارسال دیدگاه ، به نکات زیر توجه فرمایید :

- از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید. دیدگاه ها و سوالات متفرقۀ خود را می توانید در تالارهای گفتمان خوش آموز مطرح نمایید.
- لطفاً دیدگاه های خود را با حروف فارسی تایپ کنید، دیدگاه های فینگیلیش تایید نمی شوند.
- قبل از ارسال دیدگاه حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
- نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
- لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از طریق ایمیل khoshamoz[at].hotmail.com ارسال نمایید
- چرا آموزش های سایت خوش آموز در قالب فایل pdf به صورت یکجا ارائه نمی شوند؟
- چرا برخی پرسش های کاربران پاسخ داده نمی شوند؟

آموزش های رایگان خوش آموز

آموزش پایگاه داده اس کیو ال سرور به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی

آموزش پایگاه داده اس کیو ال سرور به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی