خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 3723 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

خسیس در جدول
مترادف خسیس: بخیل، تنگ نظر، کنس، لئیم، ممسک، پست فطرت، دون، رذل، فرومایه ، پست، بی ارزش
متضاد خسیس: خراج، بذال
برابر پارسی: تنگ چشم، کنس

خسیس. [ خ َ ] (ع ص ) ناکس. فرومایه. (دهار) (زمحشری ) (منتهی الارب ). لئیم. دون همت. پست. بدسرشت. سبک مایه. حقیر. (ناظم الاطباء). رذل. دنی. حقیر. دون. دنیه. ضد شریف. (یادداشت بخط مؤلف ). ج ، خِساس. اَخِسّاء :
سه حاکمکند اینجا یکباره همه دزد
می خواره و زنباره و ملعون و خسیسند.
منجیک.
اف ز چونین حقیر بی هنر و عقل
جان و دل این خسیس بادا پیخست.
غیاثی.
گر خسیسان را هجی گویی بدین مدیح
گر بخیلان را مدیح آری بدین هجی.
منوچهری.
منظرت به ز مخبر است بدید
که به تن زفتی و بدل زفتی
در لئیمان بطبع ممتازی
در خسیسان به فعل بی جفتی.
علی قرط اندکانی (از فرهنگ اسدی چ پاول هرن ).
ای بد نصیحتی که تو کردی مرا
تا چون فلان خسیس و چو بهمان کنم.
ناصرخسرو.
در تنوری خفته با عقل شریف
به که با جهل خسیس اندر خیام.
ناصرخسرو.
مامیز با خسیس که رنجه کند ترا
پوشیده نرم نرم چو مر کام را ز کام.
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 261).
هرگز نشود خسیس و کاهل
اندر دو جهان به خیر مشهور.
ناصرخسرو.
و شریفترین [ قوای ثلاثه ٔ نفس ] همه است [ یعنی قوه انسانی یا نفس ناطقه ] و خسیس ترین قوتهای سه گانه قوت شهوانی است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
بنگر کجا شدند و چه زرها گذاشتند
کسری و کیقباد و فریدون و زال زر
گردون بجز موافقت دونان نمی کند
و ایام جز خسیس نمی پرورد دگر.
عمعق بخارائی.
اگر خسیسی بر من گران سر است رواست
که او زمین کثیف است و من سماء سنا.
خاقانی.
مبادا بهره مند از وی خسیسی
بجز خوشخوانی و زیبا نویسی.
نظامی.
بزیر پای پیلان در شدن پست
به از پیش خسیسان داشتن دست.
نظامی.
هرون الرشید را چون ملک و دیار مصر مسلم شد گفتا بخلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرده نبخشم این مملکت را الا به خسیس ترین بندگان. (گلستان سعدی ). جواهر اگر در خلاب افتد همان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس. (گلستان سعدی ).
زاغ ملعون از آن خسیس تر است
که فرستند باز بر اثرش.
سعدی (صاحبیه ).
بنی آدم نباشد هر خسیسی
نباشد چون فرشته هر بلیسی.
پوریای ولی.
شریف را بخسیسان رجوع می افتد
که برگ کاه بود داروی پریدن چشم.
صائب.
|| ممسک. بخیل (در تداول عوام فارسی زبانان ). (لغت محلی شوشتر) :
نه این طمع بتواند برید از این وعده
نه آن خسیس بگوید بترک ده دینار.
کمال الدین اسماعیل.
|| در بعضی از کتب شافعیه خسیس چیزی است که کمتر ازنصاب سرقد می باشد. (یادداشت بخط مؤلف ).

خسیس
کمدی بنثر اثر مولیر ( ۱۶۶۸ م . ) مولیر خست هارپاگون را که حرص بمال همه احساسات نیک و مهر و محبت او را نابود کرده مورد تمسخر قرار میدهد. هارپاگون با خشونت با افراد خانواده و خدمتگزاران خویش رفتار میکند ولی عاقبت می بیند که فریب خورده .
(صفت) ۱ - فرومایه دون پست حقیر . ۲ - ممسک زفت . جمع : خساس اخسه .
خسیس تر
پست تر فرومایه تر
خسیس رتبه
پائین رتبه پست رتبه
خسیس شدن
پست شدن حقیر شدن
خسیس شمردن
پست شمردن حقیر شمردن
خسیس کردن
پست کردن پائین آوردن
پیر خسیس
کنایه از کوکب زحل

خسیس
(خَ) [ ع . ] (ص .) ۱ - فرومایه . ۲ - بخیل . ج . خساس ، اخسه .

خسیس
۱. بخیل.
۲. [قدیمی] فرومایه، پست، لئیم، رذل، دنی، سفله.

خسیس
خسیس (به فرانسوی: L'Avare) نام مشهورترین نمایشنامهٔ ژان باتیست پوکلن متخلص به مولیر، درام نویس فرانسوی است. در خسیس مولیر، طنز را چاشنی حرص و طمع زشت یک انسان (هارپاگون) قرار می دهد به طوری که در طول داستان دیالوگ های هارپاگون در عین اینکه خنده را با ما همراه می کند، نفرت خواننده را به این شخصیت بیشتر می کند. اشخاصی مال دوست که عشق خود را با پول تقسیم می کنند.
Wiki: خسیس
خسیس (ابهام زدایی)
خسیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
خسیس (فیلم)
خسیس (فیلم ۱۹۸۰)
Wiki: خسیس_(ابهام_زدایی)
خسیس (فیلم ۱۹۸۰)
«خسیس» (فرانسوی: L'avare) یک فیلم در سبک کمدی به کارگردانی لوئی دوفونس است که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لوئی دوفونس و میشل گالابرو اشاره کرد.
Wiki: خسیس_(فیلم_۱۹۸۰)
خسیس (فیلم)
خسیس (فیلم) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا زندی ساختهٔ سال ۱۳۳۴ است.
Wiki: خسیس_(فیلم)
| خشاب | خشاب (ابهام زدایی) | خشاب (اندیمشک) | خشاب (شادگان) | خشان |
چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خسیس
کنس , احمق , لک, فرومایه , پست, بخیل, لئیم, رذل
خسیس بودن
خست
خسیس پس نمی دهد
نم
خسیس و بخیل
شح
خسیس و بی خیر
نانکور
در مثل خســیس پس نمی دهد
نم
مال آدمهای خسیس خشک است
تراب, ناخن
نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی با آثاری چون « ازدواج اجباری » و « خسیس »
مولیر

- اسم -
clam
خسیس ، گوشت صدف ، حلزون دو ای کپه یا صدف خوراکی
miser
خسیس ، ادم خسیس
moneybags
خسیس ، کیف پول
skinflint
خسیس ، جوکی ، ادم دندان گرد ، ادم ممسک
tightwad
خسیس ، شخص خسیس
curmudgeon
خسیس ، بخیل ، ادم خسیس ، لئیم ، ادم جوکی
- صفت -
costive
خسیس ، یبوست اور ، سرد و بی محبت ، یبس
dastard
خسیس
sordid
فرومایه ، خسیس ، پست ، کثیف ، هرزه ، شلخته ، چرک ، دون
skimpy
خسیس ، لئیم ، ناقص ، اندک ، نحیف ، قلیل
niggardly
خسیس ، چشم تنگ ، ضیق
ungenerous
خسیس ، پست ، لئیم ، بی گذشت ، بی سخاوت
abject
سرافکنده ، فرومایه ، خسیس ، خوار ، پست ، خفیف
base
فرومایه ، خسیس ، پست
ignoble
فرومایه ، خسیس ، پست ، ناکس ، بد گوهر ، نا اصل
vile
فرومایه ، خسیس ، پست ، بد اخلاق ، زننده ، فاسد ، شرم اور ، بدصفت ، دون ، بدطینت
stingy
خسیس ، لئیم ، ضیق ، ناشی از خست ، تنک چشم ، خشک دست ، گران کیسه
miserly
خسیس ، چشم تنگ
mean
خسیس ، پست ، بد ، متوسط ، میانی ، وسطی ، بدجنس ، پست فطرت ، واقع در وسط ، اب زیر کاه
parsimonious
خسیس ، ممسک ، صرفه جو
avaricious
خسیس ، ازمند ، حریص ، طماع ، زیادهجو
hard
خسیس ، سفت ، ژرف ، سخت ، دشوار ، سخت گیر ، فربه ، زمخت ، قوی ، شدید ، سنگین ، پینه خورده ، مشکل ، معضل ، نامطبوع ، پرصلابت ، قسی
tight
خسیس ، سفت ، محکم ، مقید ، کیپ ، تنگ ، لول ، کساد ، ضیق
penurious
خسیس ، بی قوت ، فقیر ، تنگ چشم
base-minded
خسیس
base-spirited
خسیس ، نامرد ، خردل ، ضعیف النفس

خسیس
بخيل , بشدة , شدة


۱۳۹۶/۱۱/۲۶

فهرست آخرین مطالب

تلویحا

دانلود ویدیو‌های یوتیوب تلگرام

آموزش اکسل 2016

ورود به اینستاگرام از طریق گوگل

www.reg.pnu.ac.ir

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

reg.pnu.ac.ir

درویش

طلاي 24 عيار

عیار طلا

اجرای برنامه های ویندوز روی اندروید

اورهال

هاکوپیان

هژبر

ضرغام

رنگ سال 97

مدل مانتو ۲۰۱۸

مقایسه جک اس 5 با جک اس 3

آموزش مکعب روبیک

چین جنوبی در حل جدول

سیر خوردن ستور در حل جدول

احتیال در حل جدول

بزرگ منشی در جدول

حصول در حل جدول

بهشت در جدول

ضرغام در حل جدول

خشک سر در جدول

سماروغ در حل جدول

یاسان در حل جدول

غراش در حل جدول

خانه بزرگ در جدول

نزدیک شدن در حل جدول

رایگان در جدول

کاغذ رسم در حل جدول

یاسان در حل جدول

خسیس در جدول

غادر در حل جدول

گناهکار در حل جدول

منشی و حسابدار در حل جدول

فراموشی در جدول

طلعت در حل جدول

سنجش در حل جدول

ذهب در حل جدول

کاسه چوبی در حل جدول

غصن در حل جدول

زمان مرگ در جدول

خالص در جدول

خزانه دار در جدول

ضرغام در جدول

ذائق در حل جدول

بوی خوش در جدول

پدر تاریخ در حل جدول

ترسناک در جدول

مردان دانا در حل جدول

غت در حل جدول

کشور آفریقایی در حل جدول

خسیس در حل جدول

خزاع در حل جدول

کشور آفریقایی در جدولانه

خورشید در جدول

فرق سر در جدول

دخو در حل جدول

ریاضیدان فرانسوی در حل جدول

عون در حل جدول

گلابی در جدول

پارتیزان در حل جدول

خالص در حل جدول