خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4807 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

خسیس در جدول
مترادف خسیس: بخیل، تنگ نظر، کنس، لئیم، ممسک، پست فطرت، دون، رذل، فرومایه ، پست، بی ارزش
متضاد خسیس: خراج، بذال
برابر پارسی: تنگ چشم، کنس

خسیس. [ خ َ ] (ع ص ) ناکس. فرومایه. (دهار) (زمحشری ) (منتهی الارب ). لئیم. دون همت. پست. بدسرشت. سبک مایه. حقیر. (ناظم الاطباء). رذل. دنی. حقیر. دون. دنیه. ضد شریف. (یادداشت بخط مؤلف ). ج ، خِساس. اَخِسّاء :
سه حاکمکند اینجا یکباره همه دزد
می خواره و زنباره و ملعون و خسیسند.
منجیک.
اف ز چونین حقیر بی هنر و عقل
جان و دل این خسیس بادا پیخست.
غیاثی.
گر خسیسان را هجی گویی بدین مدیح
گر بخیلان را مدیح آری بدین هجی.
منوچهری.
منظرت به ز مخبر است بدید
که به تن زفتی و بدل زفتی
در لئیمان بطبع ممتازی
در خسیسان به فعل بی جفتی.
علی قرط اندکانی (از فرهنگ اسدی چ پاول هرن ).
ای بد نصیحتی که تو کردی مرا
تا چون فلان خسیس و چو بهمان کنم.
ناصرخسرو.
در تنوری خفته با عقل شریف
به که با جهل خسیس اندر خیام.
ناصرخسرو.
مامیز با خسیس که رنجه کند ترا
پوشیده نرم نرم چو مر کام را ز کام.
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 261).
هرگز نشود خسیس و کاهل
اندر دو جهان به خیر مشهور.
ناصرخسرو.
و شریفترین [ قوای ثلاثه ٔ نفس ] همه است [ یعنی قوه انسانی یا نفس ناطقه ] و خسیس ترین قوتهای سه گانه قوت شهوانی است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
بنگر کجا شدند و چه زرها گذاشتند
کسری و کیقباد و فریدون و زال زر
گردون بجز موافقت دونان نمی کند
و ایام جز خسیس نمی پرورد دگر.
عمعق بخارائی.
اگر خسیسی بر من گران سر است رواست
که او زمین کثیف است و من سماء سنا.
خاقانی.
مبادا بهره مند از وی خسیسی
بجز خوشخوانی و زیبا نویسی.
نظامی.
بزیر پای پیلان در شدن پست
به از پیش خسیسان داشتن دست.
نظامی.
هرون الرشید را چون ملک و دیار مصر مسلم شد گفتا بخلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرده نبخشم این مملکت را الا به خسیس ترین بندگان. (گلستان سعدی ). جواهر اگر در خلاب افتد همان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس. (گلستان سعدی ).
زاغ ملعون از آن خسیس تر است
که فرستند باز بر اثرش.
سعدی (صاحبیه ).
بنی آدم نباشد هر خسیسی
نباشد چون فرشته هر بلیسی.
پوریای ولی.
شریف را بخسیسان رجوع می افتد
که برگ کاه بود داروی پریدن چشم.
صائب.
|| ممسک. بخیل (در تداول عوام فارسی زبانان ). (لغت محلی شوشتر) :
نه این طمع بتواند برید از این وعده
نه آن خسیس بگوید بترک ده دینار.
کمال الدین اسماعیل.
|| در بعضی از کتب شافعیه خسیس چیزی است که کمتر ازنصاب سرقد می باشد. (یادداشت بخط مؤلف ).

خسیس
کمدی بنثر اثر مولیر ( ۱۶۶۸ م . ) مولیر خست هارپاگون را که حرص بمال همه احساسات نیک و مهر و محبت او را نابود کرده مورد تمسخر قرار میدهد. هارپاگون با خشونت با افراد خانواده و خدمتگزاران خویش رفتار میکند ولی عاقبت می بیند که فریب خورده .
(صفت) ۱ - فرومایه دون پست حقیر . ۲ - ممسک زفت . جمع : خساس اخسه .
خسیس تر
پست تر فرومایه تر
خسیس رتبه
پائین رتبه پست رتبه
خسیس شدن
پست شدن حقیر شدن
خسیس شمردن
پست شمردن حقیر شمردن
خسیس کردن
پست کردن پائین آوردن
پیر خسیس
کنایه از کوکب زحل

خسیس
(خَ) [ ع . ] (ص .) ۱ - فرومایه . ۲ - بخیل . ج . خساس ، اخسه .

خسیس
۱. بخیل.
۲. [قدیمی] فرومایه، پست، لئیم، رذل، دنی، سفله.

خسیس
خسیس (به فرانسوی: L'Avare) نام مشهورترین نمایشنامهٔ ژان باتیست پوکلن متخلص به مولیر، درام نویس فرانسوی است. در خسیس مولیر، طنز را چاشنی حرص و طمع زشت یک انسان (هارپاگون) قرار می دهد به طوری که در طول داستان دیالوگ های هارپاگون در عین اینکه خنده را با ما همراه می کند، نفرت خواننده را به این شخصیت بیشتر می کند. اشخاصی مال دوست که عشق خود را با پول تقسیم می کنند.
Wiki: خسیس
خسیس (ابهام زدایی)
خسیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
خسیس (فیلم)
خسیس (فیلم ۱۹۸۰)
Wiki: خسیس_(ابهام_زدایی)
خسیس (فیلم ۱۹۸۰)
«خسیس» (فرانسوی: L'avare) یک فیلم در سبک کمدی به کارگردانی لوئی دوفونس است که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لوئی دوفونس و میشل گالابرو اشاره کرد.
Wiki: خسیس_(فیلم_۱۹۸۰)
خسیس (فیلم)
خسیس (فیلم) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا زندی ساختهٔ سال ۱۳۳۴ است.
Wiki: خسیس_(فیلم)
| خشاب | خشاب (ابهام زدایی) | خشاب (اندیمشک) | خشاب (شادگان) | خشان |
چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خسیس
کنس , احمق , لک, فرومایه , پست, بخیل, لئیم, رذل
خسیس بودن
خست
خسیس پس نمی دهد
نم
خسیس و بخیل
شح
خسیس و بی خیر
نانکور
در مثل خســیس پس نمی دهد
نم
مال آدمهای خسیس خشک است
تراب, ناخن
نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی با آثاری چون « ازدواج اجباری » و « خسیس »
مولیر

- اسم -
clam
خسیس ، گوشت صدف ، حلزون دو ای کپه یا صدف خوراکی
miser
خسیس ، ادم خسیس
moneybags
خسیس ، کیف پول
skinflint
خسیس ، جوکی ، ادم دندان گرد ، ادم ممسک
tightwad
خسیس ، شخص خسیس
curmudgeon
خسیس ، بخیل ، ادم خسیس ، لئیم ، ادم جوکی
- صفت -
costive
خسیس ، یبوست اور ، سرد و بی محبت ، یبس
dastard
خسیس
sordid
فرومایه ، خسیس ، پست ، کثیف ، هرزه ، شلخته ، چرک ، دون
skimpy
خسیس ، لئیم ، ناقص ، اندک ، نحیف ، قلیل
niggardly
خسیس ، چشم تنگ ، ضیق
ungenerous
خسیس ، پست ، لئیم ، بی گذشت ، بی سخاوت
abject
سرافکنده ، فرومایه ، خسیس ، خوار ، پست ، خفیف
base
فرومایه ، خسیس ، پست
ignoble
فرومایه ، خسیس ، پست ، ناکس ، بد گوهر ، نا اصل
vile
فرومایه ، خسیس ، پست ، بد اخلاق ، زننده ، فاسد ، شرم اور ، بدصفت ، دون ، بدطینت
stingy
خسیس ، لئیم ، ضیق ، ناشی از خست ، تنک چشم ، خشک دست ، گران کیسه
miserly
خسیس ، چشم تنگ
mean
خسیس ، پست ، بد ، متوسط ، میانی ، وسطی ، بدجنس ، پست فطرت ، واقع در وسط ، اب زیر کاه
parsimonious
خسیس ، ممسک ، صرفه جو
avaricious
خسیس ، ازمند ، حریص ، طماع ، زیادهجو
hard
خسیس ، سفت ، ژرف ، سخت ، دشوار ، سخت گیر ، فربه ، زمخت ، قوی ، شدید ، سنگین ، پینه خورده ، مشکل ، معضل ، نامطبوع ، پرصلابت ، قسی
tight
خسیس ، سفت ، محکم ، مقید ، کیپ ، تنگ ، لول ، کساد ، ضیق
penurious
خسیس ، بی قوت ، فقیر ، تنگ چشم
base-minded
خسیس
base-spirited
خسیس ، نامرد ، خردل ، ضعیف النفس

خسیس
بخيل , بشدة , شدة


۱۳۹۶/۱۱/۲۶

فهرست آخرین مطالب

بزرگان در مورد شکرگزاری چه گفته اند؟

قسمت 60-70کی گفته من شیطونم (واقعا خوندنی)

نحوه ساخت جعبه کادو با روشی ساده و متفاوت

دانلود فیلم انتقام انجلو{ Avenging Angelo 2008}دوبله فارسی

گاهی با خودت خلوت کن

آموزش بافت کلاه خرگوشی

نکات خواندنی و جالب درمورد سریال تئوری بیگ بنگ the big bang theory

مدل بافت بچه گانه ( دخترانه )

رنگ کردن مو با رنگهای طبیعی گیاهی و غیر شیمیایی در منزل

دانلود سریال کره ای تو زیبایی You’re Beautiful با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی قسمت 4

دانلود پکیج و سورس بازی جنگی کامل یونیتی رایگان

دانلود بازی تفنگی و اکشن کامپیوتر+عکس

دانلود آهنگ مریم قاسمی نامزد مرتضی پاشایی یاد تو

واکاوی شخصیت امیر تتلو . قسمت سوم . ترویج فساد و بی بندباری

آش تقویتی حلبه

ساخت گل جورابی ساقه بلند -آموزش گلسازی

کارنامه و مصاحبه با نفرات برترکنکور ارشد حسابداری 95

طرز تهیه پلو روسی

بکینگ پودر بی نظیرترین سفیدکننده ی دندان

ارث در اهل سنت وقانون مدنی(قسمت دوم)

شعر آذری : عزرائیل و مریض : منی مامور ائلیوب خالق سبحان حاج آقا

آموزش ماساژ سکسی

تیک آبی اینستاگرام چیست و چگونه دریافتش کنم؟

آموزش دامن قلاب بافی

داستان و نقد فیلم : بابادوک Babadook

بهشت و جهنم از نظر علمی تایید شد

نکات بسیار مهم در مورد شستشوی مو

چگونه قفس پرنده بسازیم ؟

چوب خدا صدا نداره

خانواده یعنی همه چیز ...

آموزش بافت پيچ شاخ گوزني و نعل اسبي

الهام چرخنده ؛ مجری گری در شبکه ماهواره ای مهاجر 18+

حذف سانسور sims 4

نصب بازار برای لب تاب رایگان

آهنگ جدید و بسیار شاد ساسی مانکن به نام خانومی

دانلود فیلم q 2011

دانلود رمان تاوان یک نگاه pdf

دانلود فیلم 9 songs 2004

آموزش ریاضی از مبتدی تا پیشرفته pdf

دانلود فیلم 300 دوبله فارسی

بررسی طول آلت تناسلی آقایان و راه های بزرگ تر شدن آلت

دانلود سریال کره ای تو زیبایی You’re Beautiful با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی قسمت 1

آموزش یک مدل سارافون دخترانه قلاب بافی

روش نگهداری پسته تازه

دانستنی های بزرگ کردن آلت تناسلی مردان

باران که شدی مپرس این خانه کیست

رایگان کردن اینترنت همراه اول در گوشی اندروید

متن و ترجمه آهنگ Wicked games

دیدگاه مردان در مورد سایز سینه زنان

شباهت بیتا سحرخیز به بازیگر ترک

لبخندتان را با پلاک اسنپ آن اسمایل ( Snap On Smile) زیبا کنید

دانلود Naruto Shippuden قسمت 475

قسمت 70-75کی گفته من شیطونم (واقعا خوندنی)

دانلود مداحی شهدا مدافع حرم/ میخوام امشب با دوستای قدیمیم هم سخن باشم+ متن

نگاهی به داستان شیخ و فاحشه نوشته محمدعلی جمالزاده

دوست دارید یعضی از کاربردهای ریاضی در زندگی رو بدونید؟پس با ما باشید خوندن این مطلب ممکنه زندگی شما رو تغییر بده!!!

عکس های تاسف بار از پسران آرایش کرده تهرانی

ایشلی فطیر تبریز

قسمت 83-90کی گفته من شیطونم (واقعا خوندنی)

دانلود رایگان کلاغ سپید پایه دهم

بلاکم نکن، بلاکم نکن

متن و ترجمه اهنگ بسیار زیبا از ماهر زین

عکسهای شیک الناز حبیبی – پاییز ۹۴

قسمت 75-83کی گفته من شیطونم (واقعا خوندنی)

فول آلبوم تیلور سوئیفت (Taylor Swift)

راه حل بالا آمدن مرورگر و خلاصی از پیغام your connection is not secure

راه حل ساده برای تنگ کردن واژن آلت تناسلی زنان)

دانلود انیمه زیبای berserk 2016

................برنج سرخ کرده گیلانی.............

تجاوز 25 پسر دبیرستانی به یک دختر 16 ساله در دستشویی

به هنگام سکس از چه کلماتی استفاده کنیم؟!!!

تبدیل ساپورت به نیم تنه

شعر آذری : فالچیام : فالچی قارداش قاپودا دورما بویور گل ایچری

دانلود فول آلبوم Inna (موزیک رقص)

دانلود فیلم هندی حاضر{ready 2011}دوبله فارسی

دانلود آهنگ جدید Hailee Steinfeld با همکاری گروه DNCE به نام Rock bottom

تبعات قانونی واگذاری امتیاز پروانه اشتغال نظام مهندسی

نخوردن ناهار موجب لاغری

قسمت 91-100کی گفته من شیطونم (واقعا خوندنی)

چگونه نقاش شویم؟؟؟

لاغری با اسفند

روشهای لیسیدن آلت تناسلی همسران و روشهای تحریک آمیز

دانلود فیلم تعادل قدرت{Balance of Power1996}دوبله فارسی

ترجمه آهنگ Writing on the wall

دانلود سریال کره ای تو زیبایی You’re Beautiful با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی قسمت 3

دانلود سریال کره ای تو زیبایی You’re Beautiful با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی قسمت 5

دانلـــــــــــــــــود فــــــــــــــــــــول آلـــبـــــــــــــــوم بــــاران خواننده زن ایرانی

قد بازیگران زن ترکیه

دانلود سریال کره ای تو زیبایی You’re Beautiful با لینک مستقیم و زیرنویس فارسی قسمت 6

لینک سوپر گروه های فعال تلگرام + سوپر گروه شهرها

گربه ها موقع جفت گیری جیغ میزنند!!!!

دانلود فول آلبوم جنیفر لوپز با لینک مستقیم

40 رکورد سکسی جهان +18 1....

داستان صیغه ی اجباری

طول واژن چقدر است و چند سانتی متر میتواند آلت تناسلی را تحمل کند؟

تلویحا

دانلود ویدیو‌های یوتیوب تلگرام

آموزش اکسل 2016

ورود به اینستاگرام از طریق گوگل

www.reg.pnu.ac.ir

پیوندها