قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 139,212 ریال
قیمت فروش دلار : 140,566 ریال
قیمت خرید یورو : 161,865 ریال
قیمت فروش یورو : 163,628 ریال
قیمت خرید درهم : 37,416 ریال
قیمت فروش درهم : 37,909 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 6,489.54
نرخ به تومان : 91,220,860 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,843,390,751
مجموع ارزش در بازار $ : 112,458,364,116
تعداد استخراج شده : 17,329,175
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.1%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.69%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 3.31%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 204.66
نرخ به تومان : 2,876,777 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03158619
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,343,307,547
مجموع ارزش در بازار $ : 21,008,689,367
تعداد استخراج شده : 102,653,346
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.81%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.0%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 3.92%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.46
نرخ به تومان : 6,408 تومان
نرخ به بیت کوین : 7.036E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 463,962,412
مجموع ارزش در بازار $ : 18,233,928,831
تعداد استخراج شده : 39,997,634,397
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.68%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.36%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 13.76%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 436.92
نرخ به تومان : 6,141,631 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.06743336
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 313,537,414
مجموع ارزش در بازار $ : 7,606,628,756
تعداد استخراج شده : 17,409,600
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.11%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.35%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -1.41%
نماد ارز دیجیتال : BCH
5. EOS
نرخ به دلار : 5.37
نرخ به تومان : 75,494 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00082891
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 434,020,072
مجموع ارزش در بازار $ : 4,867,209,683
تعداد استخراج شده : 906,245,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.56%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.47%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 2.56%
نماد ارز دیجیتال : EOS
6. Stellar
نرخ به دلار : 0.24
نرخ به تومان : 3,366 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.696E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 56,927,284
مجموع ارزش در بازار $ : 4,524,199,751
تعداد استخراج شده : 18,891,502,889
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 2.01%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.52%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 11.73%
نماد ارز دیجیتال : XLM
نرخ به دلار : 52.50
نرخ به تومان : 737,972 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00810273
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 296,903,785
مجموع ارزش در بازار $ : 3,086,094,481
تعداد استخراج شده : 58,782,677
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.33%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.81%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 0.68%
نماد ارز دیجیتال : LTC
8. Tether
نرخ به دلار : 0.98
نرخ به تومان : 13,782 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00015133
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,432,645,201
مجموع ارزش در بازار $ : 2,163,391,359
تعداد استخراج شده : 2,206,421,736
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.17%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.93%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -1.3%
نماد ارز دیجیتال : USDT
9. Cardano
نرخ به دلار : 0.08
نرخ به تومان : 1,066 تومان
نرخ به بیت کوین : 1.171E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 29,172,195
مجموع ارزش در بازار $ : 1,966,580,078
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 1.76%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.37%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 2.22%
نماد ارز دیجیتال : ADA
10. Monero
نرخ به دلار : 103.33
نرخ به تومان : 1,452,433 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01594731
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 22,774,974
مجموع ارزش در بازار $ : 1,704,562,340
تعداد استخراج شده : 16,496,695
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.47%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.12%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.53%
نماد ارز دیجیتال : XMR

امروز : ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۱

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano قیمت لحظه ای Monero حجم مبادلات امروز Monero میزان استخراج Monero درصد تغییر قیمت Monero