قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 82,369 ریال
قیمت فروش دلار : 88,088 ریال
قیمت خرید یورو : 93,499 ریال
قیمت فروش یورو : 93,770 ریال
قیمت خرید درهم : 22,417 ریال
قیمت فروش درهم : 21,981 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 6,427.18
نرخ به تومان : 56,615,753 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 4,359,912,848
مجموع ارزش در بازار $ : 110,633,800,723
تعداد استخراج شده : 17,213,425
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.21%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.91%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -1.54%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 292.39
نرخ به تومان : 2,575,613 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.04558178
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,636,685,027
مجموع ارزش در بازار $ : 29,638,492,452
تعداد استخراج شده : 101,365,977
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.34%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.8%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -20.06%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.30
نرخ به تومان : 2,624 تومان
نرخ به بیت کوین : 4.644E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 249,622,735
مجموع ارزش در بازار $ : 11,728,875,095
تعداد استخراج شده : 39,372,399,467
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.21%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 2.4%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -14.03%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 528.73
نرخ به تومان : 4,657,502 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0824259
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 399,229,973
مجموع ارزش در بازار $ : 9,145,149,458
تعداد استخراج شده : 17,296,350
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.05%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.42%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -13.38%
نماد ارز دیجیتال : BCH
5. EOS
نرخ به دلار : 4.72
نرخ به تومان : 41,609 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00073638
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 616,048,505
مجموع ارزش در بازار $ : 4,280,745,459
تعداد استخراج شده : 906,245,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.28%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.81%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -19.19%
نماد ارز دیجیتال : EOS
6. Stellar
نرخ به دلار : 0.22
نرخ به تومان : 1,908 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.377E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 76,787,108
مجموع ارزش در بازار $ : 4,066,312,264
تعداد استخراج شده : 18,771,752,700
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.96%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.35%
نماد ارز دیجیتال : XLM
نرخ به دلار : 56.62
نرخ به تومان : 498,796 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00882742
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 221,612,425
مجموع ارزش در بازار $ : 3,277,061,599
تعداد استخراج شده : 57,873,309
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.41%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.92%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -11.65%
نماد ارز دیجیتال : LTC
8. Cardano
نرخ به دلار : 0.10
نرخ به تومان : 853 تومان
نرخ به بیت کوین : 1.51E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 55,232,535
مجموع ارزش در بازار $ : 2,512,105,556
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.68%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.47%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -21.86%
نماد ارز دیجیتال : ADA
9. Tether
نرخ به دلار : 1.00
نرخ به تومان : 8,818 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00015606
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,873,421,556
مجموع ارزش در بازار $ : 2,409,745,061
تعداد استخراج شده : 2,407,140,346
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.06%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.02%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.09%
نماد ارز دیجیتال : USDT
نرخ به دلار : 14.64
نرخ به تومان : 128,934 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00228181
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 541,768,748
مجموع ارزش در بازار $ : 1,519,802,216
تعداد استخراج شده : 103,832,995
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.46%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 18.53%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -3.26%
نماد ارز دیجیتال : ETC

امروز : ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۶

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Ethereum Classic حجم مبادلات امروز Ethereum Classic میزان استخراج Ethereum Classic درصد تغییر قیمت Ethereum Classic