قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 128,757 ریال
قیمت فروش دلار : 129,477 ریال
قیمت خرید یورو : 147,116 ریال
قیمت فروش یورو : 147,185 ریال
قیمت خرید درهم : 34,683 ریال
قیمت فروش درهم : 35,420 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 3,989.05
نرخ به تومان : 51,649,015 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 8,317,564,547
مجموع ارزش در بازار $ : 70,006,568,072
تعداد استخراج شده : 17,549,687
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.3%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 1.0%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 9.85%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 148.17
نرخ به تومان : 1,918,487 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03718608
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 4,269,396,538
مجموع ارزش در بازار $ : 15,549,727,842
تعداد استخراج شده : 104,943,753
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.63%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 3.06%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 20.34%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.33
نرخ به تومان : 4,269 تومان
نرخ به بیت کوین : 8.277E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 722,873,697
مجموع ارزش در بازار $ : 13,618,676,776
تعداد استخراج شده : 41,308,998,845
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.4%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 1.32%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 8.47%
نماد ارز دیجیتال : XRP
4. EOS
نرخ به دلار : 3.85
نرخ به تومان : 49,855 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0009667
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,834,726,411
مجموع ارزش در بازار $ : 3,489,476,676
تعداد استخراج شده : 906,245,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.23%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 7.17%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 35.38%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 51.09
نرخ به تومان : 661,517 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01282695
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,580,050,614
مجموع ارزش در بازار $ : 3,094,215,154
تعداد استخراج شده : 60,562,312
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.16%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 6.5%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 21.73%
نماد ارز دیجیتال : LTC
نرخ به دلار : 146.53
نرخ به تومان : 1,897,234 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03678778
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 375,453,978
مجموع ارزش در بازار $ : 2,583,826,690
تعداد استخراج شده : 17,633,363
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.5%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 2.86%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 18.81%
نماد ارز دیجیتال : BCH
7. Tether
نرخ به دلار : 1.01
نرخ به تومان : 13,019 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00025244
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 7,836,057,817
مجموع ارزش در بازار $ : 2,032,543,849
تعداد استخراج شده : 2,021,459,017
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.04%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.49%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 0.13%
نماد ارز دیجیتال : USDT
8. Stellar
نرخ به دلار : 0.09
نرخ به تومان : 1,182 تومان
نرخ به بیت کوین : 2.293E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 148,450,496
مجموع ارزش در بازار $ : 1,751,059,466
تعداد استخراج شده : 19,175,502,030
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.35%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 3.74%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 18.68%
نماد ارز دیجیتال : XLM
9. TRON
نرخ به دلار : 0.03
نرخ به تومان : 326 تومان
نرخ به بیت کوین : 6.32E-6
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 130,032,786
مجموع ارزش در بازار $ : 1,677,928,379
تعداد استخراج شده : 66,682,072,191
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.02%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 1.38%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 4.18%
نماد ارز دیجیتال : TRX
نرخ به دلار : 10.68
نرخ به تومان : 138,245 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00268061
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 107,231,868
مجموع ارزش در بازار $ : 1,507,359,851
تعداد استخراج شده : 141,175,490
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.03%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.77%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 19.61%
نماد ارز دیجیتال : BNB

امروز : ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۱

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای TRON حجم مبادلات امروز TRON میزان استخراج TRON درصد تغییر قیمت TRON قیمت لحظه ای Binance Coin حجم مبادلات امروز Binance Coin میزان استخراج Binance Coin درصد تغییر قیمت Binance Coin