قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 98,972 ریال
قیمت فروش دلار : 99,741 ریال
قیمت خرید یورو : 116,406 ریال
قیمت فروش یورو : 117,731 ریال
قیمت خرید درهم : 25,242 ریال
قیمت فروش درهم : 27,706 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 3,833.18
نرخ به تومان : 38,232,523 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 6,570,044,690
مجموع ارزش در بازار $ : 66,816,260,216
تعداد استخراج شده : 17,431,025
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 9.01%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 10.2%
نماد ارز دیجیتال : BTC
2. XRP
نرخ به دلار : 0.37
نرخ به تومان : 3,721 تومان
نرخ به بیت کوین : 9.707E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 918,572,702
مجموع ارزش در بازار $ : 15,205,991,242
تعداد استخراج شده : 40,762,365,544
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.25%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 13.11%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 21.31%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 104.44
نرخ به تومان : 1,041,674 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.02717629
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,505,245,057
مجموع ارزش در بازار $ : 10,849,717,110
تعداد استخراج شده : 103,886,766
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.0%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 11.23%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 14.98%
نماد ارز دیجیتال : ETH
4. EOS
نرخ به دلار : 2.73
نرخ به تومان : 27,250 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00071092
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,409,358,980
مجموع ارزش در بازار $ : 2,475,917,106
تعداد استخراج شده : 906,245,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 4.44%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 11.76%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 40.13%
نماد ارز دیجیتال : EOS
5. Stellar
نرخ به دلار : 0.12
نرخ به تومان : 1,207 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.15E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 118,118,273
مجموع ارزش در بازار $ : 2,320,525,701
تعداد استخراج شده : 19,171,055,281
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.41%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 11.7%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 5.52%
نماد ارز دیجیتال : XLM
نرخ به دلار : 116.66
نرخ به تومان : 1,163,578 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03035663
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 339,863,794
مجموع ارزش در بازار $ : 2,043,735,626
تعداد استخراج شده : 17,518,750
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.61%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 32.17%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 13.41%
نماد ارز دیجیتال : BCH
7. Tether
نرخ به دلار : 1.01
نرخ به تومان : 10,106 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00026365
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 5,170,480,995
مجموع ارزش در بازار $ : 1,880,952,675
تعداد استخراج شده : 1,856,421,736
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.17%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.27%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 0.02%
نماد ارز دیجیتال : USDT
نرخ به دلار : 30.69
نرخ به تومان : 306,140 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00798691
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 493,619,294
مجموع ارزش در بازار $ : 1,830,352,008
تعداد استخراج شده : 59,633,188
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.01%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 6.45%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 24.26%
نماد ارز دیجیتال : LTC
نرخ به دلار : 86.53
نرخ به تومان : 863,105 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.02251758
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 147,727,065
مجموع ارزش در بازار $ : 1,515,901,919
تعداد استخراج شده : 17,517,873
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.15%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 11.21%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -4.19%
نماد ارز دیجیتال : BSV
10. TRON
نرخ به دلار : 0.02
نرخ به تومان : 166 تومان
نرخ به بیت کوین : 4.34E-6
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 141,331,736
مجموع ارزش در بازار $ : 1,108,912,057
تعداد استخراج شده : 66,464,793,903
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 17.23%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 23.91%
نماد ارز دیجیتال : TRX

امروز : ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۳

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Bitcoin SV حجم مبادلات امروز Bitcoin SV میزان استخراج Bitcoin SV درصد تغییر قیمت Bitcoin SV قیمت لحظه ای TRON حجم مبادلات امروز TRON میزان استخراج TRON درصد تغییر قیمت TRON