قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 130,058 ریال
قیمت فروش دلار : 130,441 ریال
قیمت خرید یورو : 146,000 ریال
قیمت فروش یورو : 146,637 ریال
قیمت خرید درهم : 35,689 ریال
قیمت فروش درهم : 36,421 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 8,694.99
نرخ به تومان : 113,418,299 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 34,216,715,303
مجموع ارزش در بازار $ : 157,990,548,345
تعداد استخراج شده : 18,170,300
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.34%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.77%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 6.55%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 165.93
نرخ به تومان : 2,164,354 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01908744
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 13,392,285,010
مجموع ارزش در بازار $ : 18,143,819,429
تعداد استخراج شده : 109,348,914
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.56%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -5.59%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 14.37%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.23
نرخ به تومان : 3,039 تومان
نرخ به بیت کوین : 2.68E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,176,108,351
مجموع ارزش در بازار $ : 10,171,617,480
تعداد استخراج شده : 43,653,776,034
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.02%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -4.71%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 8.82%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 334.63
نرخ به تومان : 4,364,956 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03848774
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 4,192,081,903
مجموع ارزش در بازار $ : 6,101,129,308
تعداد استخراج شده : 18,232,425
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.49%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.9%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 25.9%
نماد ارز دیجیتال : BCH
نرخ به دلار : 272.54
نرخ به تومان : 3,555,023 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0313462
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,138,523,428
مجموع ارزش در بازار $ : 4,966,358,317
تعداد استخراج شده : 18,222,577
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.36%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 7.26%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 68.19%
نماد ارز دیجیتال : BSV
6. Tether
نرخ به دلار : 1.00
نرخ به تومان : 13,006 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00011468
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 42,253,358,104
مجموع ارزش در بازار $ : 4,623,639,029
تعداد استخراج شده : 4,637,207,583
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.25%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.2%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.73%
نماد ارز دیجیتال : USDT
نرخ به دلار : 57.12
نرخ به تومان : 745,128 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00657012
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 4,024,653,665
مجموع ارزش در بازار $ : 3,649,973,665
تعداد استخراج شده : 63,895,894
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.16%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -5.5%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 13.26%
نماد ارز دیجیتال : LTC
8. EOS
نرخ به دلار : 3.59
نرخ به تومان : 46,793 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0004126
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,681,568,208
مجموع ارزش در بازار $ : 3,405,846,526
تعداد استخراج شده : 949,413,437
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.58%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -6.6%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 14.02%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 17.28
نرخ به تومان : 225,426 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00198768
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 256,771,066
مجموع ارزش در بازار $ : 2,687,958,383
تعداد استخراج شده : 155,536,713
سقف استخراج : 187,536,713
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.21%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -4.02%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 13.65%
نماد ارز دیجیتال : BNB
10. Stellar
نرخ به دلار : 0.06
نرخ به تومان : 778 تومان
نرخ به بیت کوین : 6.86E-6
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 551,174,673
مجموع ارزش در بازار $ : 1,195,147,165
تعداد استخراج شده : 20,038,451,382
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.76%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.83%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 25.47%
نماد ارز دیجیتال : XLM

امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۴۷

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Bitcoin SV حجم مبادلات امروز Bitcoin SV میزان استخراج Bitcoin SV درصد تغییر قیمت Bitcoin SV قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Binance Coin حجم مبادلات امروز Binance Coin میزان استخراج Binance Coin درصد تغییر قیمت Binance Coin قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar