قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 49,812 ریال
قیمت فروش دلار : 49,823 ریال
قیمت خرید یورو : 63,922 ریال
قیمت فروش یورو : 62,935 ریال
قیمت خرید درهم : 14,208 ریال
قیمت فروش درهم : 14,224 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 6,447.55
نرخ به تومان : 32,123,628 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,173,110,000
مجموع ارزش در بازار $ : 110,250,925,728
تعداد استخراج شده : 17,099,662
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.8%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.73%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -5.02%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 494.69
نرخ به تومان : 2,464,709 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0766326
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,282,660,000
مجموع ارزش در بازار $ : 49,539,229,601
تعداد استخراج شده : 100,141,360
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.0%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.41%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -6.4%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. Ripple
نرخ به دلار : 0.52
نرخ به تومان : 2,612 تومان
نرخ به بیت کوین : 8.122E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 172,812,000
مجموع ارزش در بازار $ : 20,575,646,072
تعداد استخراج شده : 39,245,304,677
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.82%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.11%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -10.35%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 842.21
نرخ به تومان : 4,196,128 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.130466
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 298,975,000
مجموع ارزش در بازار $ : 14,476,832,982
تعداد استخراج شده : 17,189,163
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.07%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.67%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -10.98%
نماد ارز دیجیتال : BCH
5. EOS
نرخ به دلار : 10.32
نرخ به تومان : 51,436 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00159923
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 455,115,000
مجموع ارزش در بازار $ : 9,251,578,512
تعداد استخراج شده : 896,149,492
سقف استخراج : 1,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.33%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -8.9%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 94.96
نرخ به تومان : 473,096 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0147095
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 241,205,000
مجموع ارزش در بازار $ : 5,414,854,072
تعداد استخراج شده : 57,025,296
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.87%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.16%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -11.04%
نماد ارز دیجیتال : LTC
7. Stellar
نرخ به دلار : 0.23
نرخ به تومان : 1,147 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.568E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 30,952,000
مجموع ارزش در بازار $ : 4,284,895,303
تعداد استخراج شده : 18,605,388,110
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.41%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.39%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -7.57%
نماد ارز دیجیتال : XLM
8. Cardano
نرخ به دلار : 0.16
نرخ به تومان : 796 تومان
نرخ به بیت کوین : 2.475E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 36,746,500
مجموع ارزش در بازار $ : 4,143,171,799
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.93%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.16%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -9.82%
نماد ارز دیجیتال : ADA
9. IOTA
نرخ به دلار : 1.16
نرخ به تومان : 5,785 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00017987
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 53,493,200
مجموع ارزش در بازار $ : 3,227,423,793
تعداد استخراج شده : 2,779,530,283
سقف استخراج : 2,779,530,283
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.05%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.37%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -15.93%
نماد ارز دیجیتال : MIOTA
10. TRON
نرخ به دلار : 0.04
نرخ به تومان : 210 تومان
نرخ به بیت کوین : 6.53E-6
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 116,554,000
مجموع ارزش در بازار $ : 2,772,255,978
تعداد استخراج شده : 65,748,111,645
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.69%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -12.16%
نماد ارز دیجیتال : TRX

امروز : ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۰۹

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای Ripple حجم مبادلات امروز Ripple میزان استخراج Ripple درصد تغییر قیمت Ripple قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano قیمت لحظه ای IOTA حجم مبادلات امروز IOTA میزان استخراج IOTA درصد تغییر قیمت IOTA قیمت لحظه ای TRON حجم مبادلات امروز TRON میزان استخراج TRON درصد تغییر قیمت TRON