قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 131,318 ریال
قیمت فروش دلار : 132,125 ریال
قیمت خرید یورو : 149,801 ریال
قیمت فروش یورو : 150,306 ریال
قیمت خرید درهم : 34,907 ریال
قیمت فروش درهم : 36,176 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 9,102.87
نرخ به تومان : 120,271,670 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 14,085,508,222
مجموع ارزش در بازار $ : 161,739,904,036
تعداد استخراج شده : 17,768,012
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.31%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.1%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 12.63%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 267.62
نرخ به تومان : 3,535,932 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0294109
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 5,622,505,765
مجموع ارزش در بازار $ : 28,516,497,783
تعداد استخراج شده : 106,555,837
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.18%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.09%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 5.76%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.43
نرخ به تومان : 5,692 تومان
نرخ به بیت کوین : 4.734E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,251,762,910
مجموع ارزش در بازار $ : 18,308,640,782
تعداد استخراج شده : 42,501,950,124
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.07%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.82%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 8.1%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 137.33
نرخ به تومان : 1,814,499 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0150925
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,838,662,123
مجموع ارزش در بازار $ : 8,555,139,149
تعداد استخراج شده : 62,295,300
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.0%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 2.25%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.72%
نماد ارز دیجیتال : LTC
نرخ به دلار : 414.97
نرخ به تومان : 5,482,762 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.04560408
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,374,313,684
مجموع ارزش در بازار $ : 7,405,742,930
تعداد استخراج شده : 17,846,550
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.53%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.14%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 5.71%
نماد ارز دیجیتال : BCH
6. EOS
نرخ به دلار : 6.83
نرخ به تومان : 90,263 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00075078
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,553,889,757
مجموع ارزش در بازار $ : 6,283,564,543
تعداد استخراج شده : 919,777,588
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.05%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.7%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 7.37%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 35.46
نرخ به تومان : 468,530 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0038971
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 487,357,978
مجموع ارزش در بازار $ : 5,006,240,787
تعداد استخراج شده : 141,175,490
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.15%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 2.28%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 4.75%
نماد ارز دیجیتال : BNB
نرخ به دلار : 225.12
نرخ به تومان : 2,974,432 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0247405
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 317,677,245
مجموع ارزش در بازار $ : 4,017,190,955
تعداد استخراج شده : 17,844,461
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.14%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 1.04%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 18.99%
نماد ارز دیجیتال : BSV
9. Tether
نرخ به دلار : 1.00
نرخ به تومان : 13,260 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00011029
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 14,006,819,333
مجموع ارزش در بازار $ : 3,545,261,903
تعداد استخراج شده : 3,532,683,253
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.17%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.09%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.3%
نماد ارز دیجیتال : USDT
10. Stellar
نرخ به دلار : 0.12
نرخ به تومان : 1,646 تومان
نرخ به بیت کوین : 1.369E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 241,922,350
مجموع ارزش در بازار $ : 2,417,722,971
تعداد استخراج شده : 19,408,944,301
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.02%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.4%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.74%
نماد ارز دیجیتال : XLM

امروز : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۷

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Binance Coin حجم مبادلات امروز Binance Coin میزان استخراج Binance Coin درصد تغییر قیمت Binance Coin قیمت لحظه ای Bitcoin SV حجم مبادلات امروز Bitcoin SV میزان استخراج Bitcoin SV درصد تغییر قیمت Bitcoin SV قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar