قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 49,812 ریال
قیمت فروش دلار : 49,823 ریال
قیمت خرید یورو : 63,922 ریال
قیمت فروش یورو : 62,935 ریال
قیمت خرید درهم : 14,208 ریال
قیمت فروش درهم : 14,224 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 9,356.49
نرخ به تومان : 46,616,840 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 8,974,020,000
مجموع ارزش در بازار $ : 159,030,857,056
تعداد استخراج شده : 16,996,850
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.23%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 5.01%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 16.2%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 700.32
نرخ به تومان : 3,489,214 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0749449
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 3,224,580,000
مجموع ارزش در بازار $ : 69,346,705,917
تعداد استخراج شده : 99,021,173
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.29%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 8.83%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 36.84%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. Ripple
نرخ به دلار : 0.92
نرخ به تومان : 4,582 تومان
نرخ به بیت کوین : 9.841E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,230,750,000
مجموع ارزش در بازار $ : 36,000,336,201
تعداد استخراج شده : 39,146,203,398
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.0%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 5.07%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 37.56%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 1,470.14
نرخ به تومان : 7,324,679 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.157327
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,972,100,000
مجموع ارزش در بازار $ : 25,126,897,810
تعداد استخراج شده : 17,091,500
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -1.17%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 5.73%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 90.14%
نماد ارز دیجیتال : BCH
5. EOS
نرخ به دلار : 13.72
نرخ به تومان : 68,369 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0014685
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,993,740,000
مجموع ارزش در بازار $ : 11,175,405,766
تعداد استخراج شده : 814,397,424
سقف استخراج : 1,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.84%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 18.71%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 57.4%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 162.09
نرخ به تومان : 807,591 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0173463
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 554,508,000
مجموع ارزش در بازار $ : 9,114,824,244
تعداد استخراج شده : 56,232,413
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.09%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 7.21%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 18.83%
نماد ارز دیجیتال : LTC
7. Cardano
نرخ به دلار : 0.32
نرخ به تومان : 1,570 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.373E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 319,062,000
مجموع ارزش در بازار $ : 8,172,420,050
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 1.41%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 9.95%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 24.07%
نماد ارز دیجیتال : ADA
8. Stellar
نرخ به دلار : 0.39
نرخ به تومان : 1,961 تومان
نرخ به بیت کوین : 4.211E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 98,062,900
مجموع ارزش در بازار $ : 7,308,123,342
تعداد استخراج شده : 18,570,406,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.11%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 6.04%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 29.63%
نماد ارز دیجیتال : XLM
9. IOTA
نرخ به دلار : 2.17
نرخ به تومان : 10,825 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00023251
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 91,268,000
مجموع ارزش در بازار $ : 6,039,168,832
تعداد استخراج شده : 2,779,530,283
سقف استخراج : 2,779,530,283
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 1.02%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 3.16%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 34.7%
نماد ارز دیجیتال : MIOTA
10. NEO
نرخ به دلار : 82.67
نرخ به تومان : 411,896 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00884712
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 185,842,000
مجموع ارزش در بازار $ : 5,373,667,000
تعداد استخراج شده : 65,000,000
سقف استخراج : 100,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.37%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 8.17%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 22.27%
نماد ارز دیجیتال : NEO

امروز : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۶

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای Ripple حجم مبادلات امروز Ripple میزان استخراج Ripple درصد تغییر قیمت Ripple قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای IOTA حجم مبادلات امروز IOTA میزان استخراج IOTA درصد تغییر قیمت IOTA قیمت لحظه ای NEO حجم مبادلات امروز NEO میزان استخراج NEO درصد تغییر قیمت NEO