قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 114,952 ریال
قیمت فروش دلار : 116,117 ریال
قیمت خرید یورو : 129,241 ریال
قیمت فروش یورو : 130,347 ریال
قیمت خرید درهم : 30,660 ریال
قیمت فروش درهم : 31,638 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 10,007.20
نرخ به تومان : 116,200,566 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 15,657,051,553
مجموع ارزش در بازار $ : 179,071,650,323
تعداد استخراج شده : 17,894,287
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.04%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.05%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -3.09%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 187.88
نرخ به تومان : 2,181,611 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01878513
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 6,259,548,026
مجموع ارزش در بازار $ : 20,188,446,708
تعداد استخراج شده : 107,453,687
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.03%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.07%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 1.59%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.27
نرخ به تومان : 3,127 تومان
نرخ به بیت کوین : 2.693E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,022,523,246
مجموع ارزش در بازار $ : 11,556,334,520
تعداد استخراج شده : 42,909,539,227
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.05%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.98%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 1.55%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 302.80
نرخ به تومان : 3,515,969 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03027484
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,369,064,137
مجموع ارزش در بازار $ : 5,439,726,184
تعداد استخراج شده : 17,965,025
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.31%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.93%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -2.18%
نماد ارز دیجیتال : BCH
نرخ به دلار : 72.57
نرخ به تومان : 842,623 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00725555
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,304,080,713
مجموع ارزش در بازار $ : 4,579,177,378
تعداد استخراج شده : 63,102,962
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.11%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.75%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -1.43%
نماد ارز دیجیتال : LTC
نرخ به دلار : 26.27
نرخ به تومان : 305,034 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00262655
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 167,144,991
مجموع ارزش در بازار $ : 4,085,879,122
تعداد استخراج شده : 155,536,713
سقف استخراج : 187,536,713
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.06%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.53%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -5.04%
نماد ارز دیجیتال : BNB
7. Tether
نرخ به دلار : 1.00
نرخ به تومان : 11,600 تومان
نرخ به بیت کوین : 9.988E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 17,138,447,042
مجموع ارزش در بازار $ : 4,044,858,368
تعداد استخراج شده : 4,049,107,372
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.03%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.42%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.31%
نماد ارز دیجیتال : USDT
8. EOS
نرخ به دلار : 3.62
نرخ به تومان : 41,983 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00036151
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,323,655,370
مجموع ارزش در بازار $ : 3,358,182,716
تعداد استخراج شده : 928,799,434
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.47%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.25%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 1.25%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 132.33
نرخ به تومان : 1,536,520 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01323046
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 276,916,338
مجموع ارزش در بازار $ : 2,362,663,015
تعداد استخراج شده : 17,854,986
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.06%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.19%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -1.9%
نماد ارز دیجیتال : BSV
10. Monero
نرخ به دلار : 79.69
نرخ به تومان : 925,322 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00796764
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 90,871,001
مجموع ارزش در بازار $ : 1,368,396,762
تعداد استخراج شده : 17,171,772
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.3%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -3.56%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -3.94%
نماد ارز دیجیتال : XMR

امروز : ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۵

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Binance Coin حجم مبادلات امروز Binance Coin میزان استخراج Binance Coin درصد تغییر قیمت Binance Coin قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Bitcoin SV حجم مبادلات امروز Bitcoin SV میزان استخراج Bitcoin SV درصد تغییر قیمت Bitcoin SV قیمت لحظه ای Monero حجم مبادلات امروز Monero میزان استخراج Monero درصد تغییر قیمت Monero