قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 134,925 ریال
قیمت فروش دلار : 131,153 ریال
قیمت خرید یورو : 152,996 ریال
قیمت فروش یورو : 153,708 ریال
قیمت خرید درهم : 36,253 ریال
قیمت فروش درهم : 37,070 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 5,258.01
نرخ به تومان : 68,960,344 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 12,915,950,719
مجموع ارزش در بازار $ : 92,820,981,558
تعداد استخراج شده : 17,653,262
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.17%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.63%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 4.52%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 171.96
نرخ به تومان : 2,255,260 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.03280203
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 6,580,862,468
مجموع ارزش در بازار $ : 18,179,022,546
تعداد استخراج شده : 105,718,763
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.1%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.13%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 4.94%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. XRP
نرخ به دلار : 0.33
نرخ به تومان : 4,349 تومان
نرخ به بیت کوین : 6.328E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,022,688,651
مجموع ارزش در بازار $ : 13,917,345,835
تعداد استخراج شده : 41,970,748,057
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.03%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.97%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 1.85%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 296.46
نرخ به تومان : 3,888,143 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.05657798
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 1,222,360,316
مجموع ارزش در بازار $ : 5,258,037,418
تعداد استخراج شده : 17,736,163
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.09%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -4.88%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 10.54%
نماد ارز دیجیتال : BCH
نرخ به دلار : 81.35
نرخ به تومان : 1,066,977 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.01552602
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,544,149,349
مجموع ارزش در بازار $ : 4,995,401,656
تعداد استخراج شده : 61,403,584
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.29%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.52%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 4.13%
نماد ارز دیجیتال : LTC
6. EOS
نرخ به دلار : 5.44
نرخ به تومان : 71,362 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00103842
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,045,047,158
مجموع ارزش در بازار $ : 4,930,991,620
تعداد استخراج شده : 906,245,118
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.06%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.55%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 2.85%
نماد ارز دیجیتال : EOS
نرخ به دلار : 21.62
نرخ به تومان : 283,598 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00412676
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 360,184,645
مجموع ارزش در بازار $ : 3,052,703,486
تعداد استخراج شده : 141,175,490
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.44%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 6.59%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 24.7%
نماد ارز دیجیتال : BNB
8. Tether
نرخ به دلار : 1.00
نرخ به تومان : 13,176 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00019172
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 11,834,064,412
مجموع ارزش در بازار $ : 2,560,734,952
تعداد استخراج شده : 2,549,003,431
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.02%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -0.08%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -0.28%
نماد ارز دیجیتال : USDT
9. Stellar
نرخ به دلار : 0.12
نرخ به تومان : 1,522 تومان
نرخ به بیت کوین : 2.215E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 280,507,335
مجموع ارزش در بازار $ : 2,243,646,875
تعداد استخراج شده : 19,328,601,744
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.6%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -2.0%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 1.48%
نماد ارز دیجیتال : XLM
10. Cardano
نرخ به دلار : 0.08
نرخ به تومان : 1,045 تومان
نرخ به بیت کوین : 1.52E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 81,073,359
مجموع ارزش در بازار $ : 2,065,030,015
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 1.06%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -4.6%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : -3.02%
نماد ارز دیجیتال : ADA

امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۶

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای XRP حجم مبادلات امروز XRP میزان استخراج XRP درصد تغییر قیمت XRP قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای Binance Coin حجم مبادلات امروز Binance Coin میزان استخراج Binance Coin درصد تغییر قیمت Binance Coin قیمت لحظه ای Tether حجم مبادلات امروز Tether میزان استخراج Tether درصد تغییر قیمت Tether قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano