قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال (حجم مبادلات، میزان استخراج، درصد تغییرات و ...) نمودار تغییرات قیمت

قیمت لحظه ای دلار، یور و درهم
قیمت خرید دلار : 45,633 ریال
قیمت فروش دلار : 45,679 ریال
قیمت خرید یورو : 56,439 ریال
قیمت فروش یورو : 56,454 ریال
قیمت خرید درهم : 12,599 ریال
قیمت فروش درهم : 12,578 ریال
1. Bitcoin
نرخ به دلار : 11,207.30
نرخ به تومان : 51,193,826 تومان
نرخ به بیت کوین : 1
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 7,658,410,000
مجموع ارزش در بازار $ : 189,118,558,885
تعداد استخراج شده : 16,874,587
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.75%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 2.95%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 27.38%
نماد ارز دیجیتال : BTC
نرخ به دلار : 948.61
نرخ به تومان : 4,333,146 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0849296
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 2,193,630,000
مجموع ارزش در بازار $ : 92,695,612,140
تعداد استخراج شده : 97,717,510
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.18%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.24%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 9.75%
نماد ارز دیجیتال : ETH
3. Ripple
نرخ به دلار : 1.15
نرخ به تومان : 5,236 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00010281
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 600,268,000
مجموع ارزش در بازار $ : 44,713,923,562
تعداد استخراج شده : 39,009,215,838
سقف استخراج : 100,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.13%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.0%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 7.04%
نماد ارز دیجیتال : XRP
نرخ به دلار : 1,534.83
نرخ به تومان : 7,010,950 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.137414
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 580,074,000
مجموع ارزش در بازار $ : 26,056,099,051
تعداد استخراج شده : 16,976,538
سقف استخراج : 21,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.43%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.48%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 20.4%
نماد ارز دیجیتال : BCH
نرخ به دلار : 225.89
نرخ به تومان : 1,031,861 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0202608
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 847,582,000
مجموع ارزش در بازار $ : 12,489,816,638
تعداد استخراج شده : 55,290,608
سقف استخراج : 84,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.23%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.57%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 41.34%
نماد ارز دیجیتال : LTC
6. Cardano
نرخ به دلار : 0.39
نرخ به تومان : 1,787 تومان
نرخ به بیت کوین : 3.502E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 171,683,000
مجموع ارزش در بازار $ : 10,142,721,849
تعداد استخراج شده : 25,927,070,538
سقف استخراج : 45,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : -0.16%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.14%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 2.92%
نماد ارز دیجیتال : ADA
7. NEO
نرخ به دلار : 137.41
نرخ به تومان : 627,652 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0123241
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 197,790,000
مجموع ارزش در بازار $ : 8,931,325,000
تعداد استخراج شده : 65,000,000
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.53%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 5.65%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 21.87%
نماد ارز دیجیتال : NEO
8. Stellar
نرخ به دلار : 0.45
نرخ به تومان : 2,074 تومان
نرخ به بیت کوین : 4.072E-5
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 56,391,300
مجموع ارزش در بازار $ : 8,383,473,883
تعداد استخراج شده : 18,467,550,633
سقف استخراج : 0
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.19%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : -1.15%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 15.26%
نماد ارز دیجیتال : XLM
9. EOS
نرخ به دلار : 9.70
نرخ به تومان : 44,306 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.00086996
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 234,102,000
مجموع ارزش در بازار $ : 6,591,030,569
تعداد استخراج شده : 679,527,618
سقف استخراج : 1,000,000,000
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.34%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 0.13%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 7.72%
نماد ارز دیجیتال : EOS
10. IOTA
نرخ به دلار : 2.11
نرخ به تومان : 9,631 تومان
نرخ به بیت کوین : 0.0001891
حجم مبادلات در 24 ساعت اخیر $ : 38,029,600
مجموع ارزش در بازار $ : 5,860,111,491
تعداد استخراج شده : 2,779,530,283
سقف استخراج : 2,779,530,283
درصد تغییر در 1 ساعت گذشته : 0.39%
درصد تغییر در 24 ساعت گذشته : 1.27%
درصد تغییر در 7 روز گذشته : 14.35%
نماد ارز دیجیتال : MIOTA

امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۴

برچسب ها
قیمت لحظه ای Bitcoin حجم مبادلات امروز Bitcoin میزان استخراج Bitcoin درصد تغییر قیمت Bitcoin قیمت لحظه ای Ethereum حجم مبادلات امروز Ethereum میزان استخراج Ethereum درصد تغییر قیمت Ethereum قیمت لحظه ای Ripple حجم مبادلات امروز Ripple میزان استخراج Ripple درصد تغییر قیمت Ripple قیمت لحظه ای Bitcoin Cash حجم مبادلات امروز Bitcoin Cash میزان استخراج Bitcoin Cash درصد تغییر قیمت Bitcoin Cash قیمت لحظه ای Litecoin حجم مبادلات امروز Litecoin میزان استخراج Litecoin درصد تغییر قیمت Litecoin قیمت لحظه ای Cardano حجم مبادلات امروز Cardano میزان استخراج Cardano درصد تغییر قیمت Cardano قیمت لحظه ای NEO حجم مبادلات امروز NEO میزان استخراج NEO درصد تغییر قیمت NEO قیمت لحظه ای Stellar حجم مبادلات امروز Stellar میزان استخراج Stellar درصد تغییر قیمت Stellar قیمت لحظه ای EOS حجم مبادلات امروز EOS میزان استخراج EOS درصد تغییر قیمت EOS قیمت لحظه ای IOTA حجم مبادلات امروز IOTA میزان استخراج IOTA درصد تغییر قیمت IOTA