خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


حسابداری مالی – عملیات ابتدای دوره

حسابداری مالی – عملیات ابتدای دوره
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به حسابداری مالی و چگونگی انجام عملیات ابتدای دوره می پردازیم. عملیات ابتدای دوره شامل ایجاد دورۀ مالی جدید، کپی کردن حسابها از سال مالی قبل و ایجاد سند افتتاحیه از روی اختتامیۀ دورۀ مالی قبل می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.