خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : مبانی فرمول نویسی

آموزش لیبرِآفیس کَلک : مبانی فرمول نویسی
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با چگونگی فرمول نویسی در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. طی این آموزش با مفاهیم اولیه فرمول نویسی آشنا خواهیم شد و چگونگی آدرس دهی سلولها در فرمول را فرا خواهیم گرفت. طی این آموزش چهار عملیات اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را در فرمول ها مورد استفاده قرار می دهیم و همینطور نحوۀ به توان رساندن را نیز خواهیم دید. نحوۀ کپی کردن فرمول ها در سلولهای مجاور و هوشمندی نرم افزار لیبرآفیس کلک در این زمینه را نیز طی آموزش مشاهده خواهید کرد.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار

آموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : ترسیم اشکال هندسی (Drawing Functions)

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : آدرس دهی نسبی و قطعی در فرمول نویسی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.