خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : تکنیک های مختلف کپی کردن اطلاعات

آموزش لیبرِآفیس کَلک : تکنیک های مختلف کپی کردن اطلاعات
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با تکنیک های مختلف کپی کردن اطلاعات در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. ما می توانیم با روش کشیدن و رها کردن توسط ماوس مقادیر سلولها را به سلولهای دیگری کپی یا منتقل کنیم. در این آموزش با تکنیک دیگری برای تولید اعداد ترتیبی آشنا خواهیم شد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

آموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : صِفرهای قبل از اعداد (Leading zeroes)

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : تغییر هم زمان چندین برگه

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.