خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی متنی

آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی متنی
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با چگونگی اعمال اعتبار سنجی بر روی مقادیر متنی در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را دارید تا روی یک سلول، یا یک مجموعه سلول قوانینی را اعمال نمایید تا کاربر صرفاً با الزام آن قوانین بتواند مقادیر متنی را وارد نماید. به عنوان مثال شما می توانید کاربر را مجبور کنید تا در یک سلول تنها مقادیر متنی خاصی را وارد کند و مجاز به وارد کردن سایر مقادیر نباشد. در مورد متن ها چندین نوع اعتبار سنجی مختلف وجود دارد که طی این آموزش این انواع مورد بررسی قرار می گیرند.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار

آموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی اعداد

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی مجدد (Calc detective)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.