خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انبار - درخواست کالا از انبار

انبار - درخواست کالا از انبار
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول انبار و چگونگی ثبت درخواست کالا از انبار می پردازیم. در ماژول انبار شما این امکان را دارید که از تمامی واحدهای سازمانی درخواست هایی را از انبارهای مختلف صورت دهید. سپس در هر درخواست می توانید اقلامی بیفزایید و در ادامه این درخواست ها می توانند تایید کامل شوند، یا اینکه بخشی از آن ها تایید گردد و یا اینکه به طور کل رد شوند. در طول این آموزش جزییات مربوط به چگونگی انجام این امور را خواهید دید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.