خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


شیء بارکد (Barcode)

شیء بارکد (Barcode)
نویسنده : امیر انصاری
وظیفۀ شیء بارکد در فست ریپورت، همانطور که از اسمش هم پیداست، اینست که بارکدها را در گزارش نشان دهد. شیء بارکد چیزی شبیه تصویر زیر می باشد:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشیء بارکد (Barcode)

بارکدها انواع مختلفی دارند که در واقع هر کدام از این انواع استاندارد خاص خودش را دارد. شیء بارکد در فست ریپورت، انواع زیر را پشتیبانی می کند:

نوع بارکد (نام استاندارد بارکد) طول نمادهای مجاز (مقادیر قابل قبول در این استاندارد)
\(\text{2 of 5 Interleaved}\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{2 of 5 Industrial }\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{2 of 5 Matrix}\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{Codabar}\)

\(\text{0-9, -\$:/.+}\)
\(\text{Code128}\)

\(128\) کاراکتر اسکی
\(\text{Code39}\)

\(\text{0-9,A-Z, -. *\$/+%}\)
\(\text{Code39 Extended }\)

\(128\) کاراکتر اسکی
\(\text{Code93}\)

\(\text{0-9,A-Z, -. *\$/+%}\)
\(\text{Code93 Extended}\)

\(128\) کاراکتر اسکی
\(\text{EAN8}\)
\(8\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{EAN13}\)
\(13\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{MSI}\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{PostNet}\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{UPC A}\)

\(\text{0-9}\)
\(\text{UPC E0}\)
\(6\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{UPC E1 }\)
\(6\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{2-Digit Supplement }\)
\(2\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{5-Digit Supplement}\)
\(5\)
\(\text{0-9}\)
\(\text{PDF417}\)

این استاندارد تمامی مقادیر حروف الفبا و اعداد و کاراکترها و ... را می تواند در خود جای دهد
\(\text{Datamatrix}\)

این استاندارد تمامی مقادیر حروف الفبا و اعداد و کاراکترها و ... را می تواند در خود جای دهد
\(\text{QR code }\)

این استاندارد تمامی مقادیر حروف الفبا و اعداد و کاراکترها و ... را می تواند در خود جای دهد

البته هر کدام از این استانداردها برای خودشان داستانی دارند و تاریخچۀ پیدایشی و مخترعی، که ما در اینجا به آن جزییات اشاره ای نکرده ایم، زیرا خودش یک موضوع مجزا و مفصل خواهد بود. اگر مشتاق به دانستن اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از آنها باشید می توانید از سایت های مختلفی همچون ویکیپدیا جزییات بیشتری بیاموزید.

نوع دادۀ بارکد یک مقدار متنی (رشته ای) می باشد. این متن می تواند هر نوع نمادی (کاراکتر، اعداد و ...) را در خودش جای دهد. البته محدودیت های استاندارد مربوطه را در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر از استاندارد \(\text{EAN8}\) استفاده کنید، فقط می توانید مقادیر صفر تا نُه را در آن وارد کنید و مجاز به استفاده از حروف الفبا و ... نیستید. شما این امکان را دارید که شیء بارکد را به منبع داده نیز متصل سازید تا بارکدها را از منبع داده بارگذاری کند.

شیء بارکد دارای ویژگی های شاخص زیر می باشد:

ویژگی توضیحات
Barcode (بارکد)
در این ویژگی می توانید استاندارد بارکد را که در جدول بالا مشاهده کردید مشخص سازید.
Angle (زاویه)
این ویژگی میزان چرخش را نشان می دهد. شما می توانید یکی از زاویه های \(0,90,180,270\) درجه را انتخاب کنید.
Zoom (بزرگنمایی)
این ویژگی امکان بزرگنمایی بارکد را می دهد. این ویژگی همراه با ویژگی AutoSize مورد استفاده قرار می گیرد.
AutoSize (تغییر اندازۀ اتوماتیک)
اگر این ویژگی true باشد، شیء بارکد کِش می آید تا یک بارکد را به صورت کامل نشان دهد. اگر این ویژگی false باشد، بارکد مربوطه به اندازۀ مرزهای شیء بارکد کِش خواهد آمد.
ShowText (نمایش متن)
اگر این ویژگی true باشد، متن بارکد نیز نمایش داده می شود. این متن توسط انسان قابل خواندن خواهد بود.
DataColumn (ستون داده)
نام فیلدی از منبع داده که شیء بارکد را به آن متصل ساخته ایم در این ویژگی تعیین می شود.
Expression (عبارت)
عبارتی که بارکد را برمی گرداند. در مورد Expression (عبارت) در فصل های بعدی این آموزش بیشتر خواهید دانست.
Text (متن)
متن بارکد
Padding (لایه گذاری)
میزان فاصله تا حاشیه های شیء بارکد را در واحد پیکسل می توانید در این ویژگی مشخص سازید.

یک سری از ویژگی های بارکد نیز هستند که بسته به استاندارد انتخاب شده متفاوت می باشند. برای تغییر این ویژگی ها ابتدا ویژگی بارکد را در پنجرۀ ویژگی ها بسط دهید تا بتوانید ویژگی های بیشترش را مشاهده کنید.

نام ویژگی توضیحات
WideBarRatio
این ویژگی مخصوص تمامی انواع بارکدهای خطی می باشد. میزان عرض خط ها را به کمک این ویژگی می توانید تعیین کنید. برای بیشتر انواع بارکدها، مقدار این ویژگی باید بین 2 تا 3 باشد.
CalcCheckSum
این ویژگی مخصوص بارکدهای خطی می باشد. اگر آن را true کنید، عملیات check sum (بررسی مجموع) به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. اگر این ویژگی false باشد، باید خود مقدار بارکد دارای مقادیر کنترلی بررسی مجموع باشد.
AutoEncode
این ویژگی مخصوص نوع Code128 می باشد. این استاندارد دارای سه رمزگذاری مختلف \(\text{A,B,C}\) می باشد. علاوه بر این ویژگی شما می توانید رمزگذاری را در خود داده های بارکد نیز قرار دهید یا اینکه مقدار این ویژگی را برابر با true قرار دهید. در این حالت رمزگذاری به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد.

تصویر زیر راهنمای کدهای رمزگذاری می باشد:

شیء بارکد (Barcode)

البته مد نظر داشته باشید که اگر ویژگی AutoEncode برابر با true باشد، این کدگذاری های دستی شما نادیده گرفته می شوند. به عنوان مثالی از رمزگذاری دستی می توانید عبارت زیر را در نظر بگیرید:
\(\text{&C;1234&B;ABC}\)

AspectRatio
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{PDF417}\) می باشد. در این نوع بارکد، نسبت ابعاد تصویر را می توانید در این ویژگی مشخص سازید.
CodePage
این ویژگی مخصوص استانداردها PDF417 و Datamatrix می باشد. در این ویژگی کد پیج (CodePage) تبدیل کاراکترهای غیر اسکی تعیین می شود. به عنوان مثال کد پیچ پیش فرض ویندوز \(\text{1251}\) می باشد.
Columns, Rows
این ویژگی ها مخصوص استاندارد \(\text{PDF417}\) می باشند. تعداد ستون ها و ردیف های بارکد را می توانید با این دو ویژگی مشخص سازید. اگر مقدار هر دوی این ویژگی ها برابر با 0 باشند، اندازۀ بارکد به صورت اتوماتیک محاسبه خواهد شد. در این حالت است که ویژگی AspectRatio نیز معنا پیدا خواهد کرد و لحاظ خواهد شد.
CompactionMode
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{PDF417}\) می باشد. حالت فشرده سازی داده های \(\text{PDF417}\) را در این ویژگی مشخص می سازید.
ErrorCorrection
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{PDF417}\) می باشد. سطح تصحیح خطاها را می توانید در این ویژگی مشخص سازید.
PixelSize
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{PDF417}\) می باشد. این ویژگی اندازۀ عناصر تشکیل دهندۀ بارکد در واحد پیکسل های صفحه نمایش را تعیین می سازد. به عنوان یک قانون، ارتفاع عناصر باید بزرگتر از سه برابر عرض آنها باشد.
Encoding
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{Datamatrix}\) می باشد. رمزگذاری این استاندارد در این ویژگی تعیین می شود.
PixelSize
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{Datamatrix}\) می باشد. اندازۀ عناصر بارکد در واحد پیکسل را در این ویژگی می توانید تغییر دهید.
SymbolSize
این ویژگی مخصوص استاندارد \(\text{Datamatrix}\) می باشد. اندازۀ نمادهای بارکد در این ویژگی تعیین می گردد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.