خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


شیء خط (Line)

شیء خط (Line)
نویسنده : امیر انصاری
شیء خط می تواند خطوطی را به صورت افقی، عمودی یا مورب نشان دهد. شیء خط به شکل زیر است:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشیء خط (Line)

نکتۀ مهم: سعی کنید تا جایی که می توانید به جای استفاده از شیء خط از حاشیه های اشیاء (Border) استفاده کنید. این کار منجر می شود که اولاً گزارشات شما ساده تر شوند و دوماً هنگام تبدیل گزارش به فرمت های دیگر همچون pdf مشکلات کمتری وجود داشته باشد.

طراح گزارش فست ریپورت (Designer) ابزارهای مختلفی برای ترسیم خطوط دارد. برای افزودن یک خط به گزارشتان بر روی دکمۀ کلیک کنید، و از منوی ظاهر شده می توانید انواع مختلفی از خط ها را انتخاب کنید. تصویر زیر انواع خط های موجود را به شما نشان می دهد.

شیء خط (Line)

بعد از اینکه نوع خط مورد نظرتان را انتخاب کردید، نشانگر موس را در محلی که می خواهید ترسیم خط از آنجا آغاز شود قرار دهید و سپس کلیک چپ موس را بفشارید و در همان حالت نگه دارید و همزمان با حرکت دادن موس به محلی که می خواهید خط در آنجا خاتمه یابد بروید و سپس دکمه چپ موس را رها کنید. به همین شکل می توانید به هر تعداد خط که بخواهید ترسیم کنید. در پایان در نوار ابزار فست ریپورت بر روی گزینۀ Select (انتخاب) که به شکل یک کرسر موس می باشد کلیک کنید.

نکته: یک خط معمولی (Line) با یک خط مورب (Diagonal Line) فرق می کند، خط های معمولی را فقط می توانید به شکل افقی یا عمودی ترسیم کنید.

شیء خط دارای ویژگی های مهم زیر می باشد:

ویژگی توضیحات
Diagonal (مورب)
این ویژگی دارای دو مقدار true و false می باشد. اگر آن را true کنید، خط شما به یک خط مورب تبدیل می شود و اگر آن را false کنید خط شما به یک خط معمولی که فقط جهت های افقی یا عمودی دارد، تبدیل می گردد.
StartCap و EndCap
به کمک این دو ویژگی می توانید شکل ابتدا و انتهای خط را تعییر داد. این کار به کمک ویژگی Style (سبک) صورت می پذیرد که دارای مقادیر زیر می باشد:
  • None (هیچکدام)
  • Circle (دایره)
  • Square (مربع)
  • Diamond (لوزی)
  • Arrow (فلش)

علاوه بر اینکه می توانید شکل ابتدا یا انتهای خط را تغییر دهید، این امکان را نیز دارید که به کمک ویژگی های Width (عرض) و Height (ارتفاع)، اندازۀ شکل ابتدا یا انتها را تغییر دهید. اگر هم عرض و هم ارتفاع را یکسان تغییر بدهید اشکالی همچون مربع و دایره تشکیل می شوند، اما اگر مقادیر عرض و ارتفاع را متفاوت بدهید می توانید مستطیل و بیضی هم بسازید. بهتر آنست که خودتان مقادیر مختلف را امتحان کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.