خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


شیء چک باکس (CheckBox)

شیء چک باکس (CheckBox)
نویسنده : امیر انصاری
شیء چک باکس (CheckBox) یک کادر انتخاب دو وضعیتی را به شکل زیر در گزارش نشان می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشیء چک باکس (CheckBox)

دو وضعیتی که این شیء قادر به نمایش آنها می باشد وضعیت انتخاب شده (Checked) و وضعیت عدم انتخاب (Unchecked) می باشند. شما می توانید به کمک ویژگی Checked وضعیت شیء چک باکس (CheckBox) را تغییر دهید. همچنین می توانید به کمک ویژگی DataColumn (ستون داده) این شیء را به یک فیلد در منبع دادۀ گزارش متصل کنید. همچنین این امکان را دارید که در ویژگی Expression (عبارت) یک عبارت را بنویسید که خروجی آن true یا false باشد.

شیء چک باکس (CheckBox) دارای ویژگی های زیر می باشد:

ویژگی توضیحات
CheckedSymbol (نماد انتخاب)، UncheckedSymbol (نماد عدم انتخاب)
این دو ویژگی چگونگی نمایش گرافیکی وضعیت های شیء چک باکس (CheckBox) را مدیریت می کنند.
CheckColor (رنگ حالت انتخاب)
این ویژگی رنگ نماد حالت انتخاب را تعیین می کند.
CheckWidthRatio (نسبت عرض حالت انتخاب)
به کمک این ویژگی می توانید نسبت عرض حالت انتخاب را تعیین کنید. عرض نماد حالت انتخاب به عرض شیء چک باکس بستگی دارد. شما می توانید مقادیری در بازۀ \(0.2\) تا \(2\) را در این ویژگی وارد نمایید.
HideIfUnchecked (مخفی کردن در وضعیت عدم انتخاب)
این ویژگی به شما این امکان را می دهد که در صورتی که شیء چک باکس در حالت عدم انتخاب قرار داشته باشد، به طور کل آن را از دید کاربر مخفی سازید.
Checked (حالت انتخاب)
این ویژگی وضعیت شیء چک باکس را کنترل می کند.
DataColumn (ستون داده)
در وضعیتی که گزارش شما به منبع داده ای متصل باشد، نام فیلدی در منبع داده مربوطه که به شیء چک باکس متصل می شود را در این ویژگی وارد کنید.
Expression (عبارت)
در اینجا عبارتی که مقادیر true یا false را بر می گرداند مجاز می باشد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.