خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


شیء جدول (Table)

شیء جدول (Table)
نویسنده : امیر انصاری
شیء جدول از ردیف ها، ستون ها و سلول ها تشکیل شده است. شیء جدول را می توان به عنوان یک اکسل ساده در نظر گرفت. شیء جدول چیزی شبیه تصویر زیر است:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشیء جدول (Table)

در فصل ایجاد گزارش ها دربارۀ شیء جدول بیشتر خواهید دانست.

شیء جدول دارای ویژگی های زیر می باشد:

ویژگی توضیحات
ColumnCount (تعداد ستون ها)
به کمک این ویژگی می توانید به سرعت تعداد ستون های جدول را مشخص سازید. کافیست تعداد ستون ها را در این ویژگی وارد کنید. اگر تعداد ستون های جدول مربوطه کمتر از تعدادی که شما مشخص ساخته اید باشد، ستون های جدیدی به جدول اضافه می شود و اگر تعداد ستون ها بیشتر از مقدار وارد شده توسط شما باشد، ستون های اضافی حذف خواهند شد.
RowCount (تعداد ردیف ها)
از این ویژگی برای تعیین سریع تعداد ردیف های جدول استفاده کنید. مشابه ویژگی تعداد ستون ها که پیشتر به آن پرداختیم، در اینجا هم اگر تعداد ردیف ها بیشتر از تعداد موجود در جدول باشد، ردیف هایی از جدول حذف می شوند و اگر تعداد ردیف های جدول کمتر از تعداد مشخص شده باشند، ردیف های جدیدی به جدول مربوطه اضافه خواهند شد.
FixedColumns (ستون های ثابت)
این ویژگی تعیین می کند که چه تعداد از ستون ها در این جدول ثابت هستند. ستون های ثابت، هدر جدول را تشکیل می دهند. این که هدر جدول چاپ شود یا نه، توسط ویژگی RepeatHeaders تعیین می شود.
FixedRows (ردیف های ثابت)
این ویژگی تعیین می کند که چه تعداد از ردیف ها در این جدول ثابت هستند. ردیف های ثابت، هدر جدول را تشکیل می دهند. این که هدر جدول چاپ شود یا نه، توسط ویژگی RepeatHeaders تعیین می شود.
RepeatHeaders (تکرار هدرها)
این ویژگی این امکان را فراهم می سازد که هدر جداول در هر صفحۀ جدید چاپ شوند. این ویژگی تنها در مورد جداولی کار می کند که به شکل پویا (داینامیک) ایجاد شده باشند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.