خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


شیء شکل (Shape)

شیء شکل (Shape)
نویسنده : امیر انصاری
به کمک شیء شکل می توانید اشکال هندسی مختلفی همچون مربع، مستطیل، لوزی، دایره، بیضی، مثلث، چند ضلغی منتظم، چند ضلغی نامنتظم و ... را ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشیء شکل (Shape)

برای ترسیم شکل ابتدا مشابه تصویر بالا از منوی مربوطه شکل مورد نظرتان را انتخاب کنید، سپس در نقطه ای از صفحه که می خواهید ترسیم از آنجا آغاز شود کلیک چپ کرده و کلید موس را پایین نگهدارید و با روش کشیدن و رها کردن اندازه شکل را تعیین کنید. این اشکال نیز مانند تمامی سایر اشیاء ساخت گزارش های فست ریپورت دارای ویژگی fill و border می باشند که به کمک آنها می توانید رنگ و حاشیه های آنها را متمایز سازید.

شیء شکل (Shape)

نکته: همیشه به جای استفاده از شکل مستطیل، سعی کنید که از حاشیه های اشیاء گزارش استفاده کنید.

شیء شکل دارای ویژگی های مهم زیر می باشد:

ویژگی توضیحات
Shape (شکل)
این ویژگی نوع شکل را تعیین می کند.
Curve (انحنا)
این ویژگی در مورد شکل RoundRectangle (مستطیل دارای انحنا) کاربرد دارد و به کمک آن می توانید میزان انحنا را کم و زیاد کنید.

شیء شکل (Shape)


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.