خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش لیبرِآفیس کَلک : آشنایی کلی با نرم افزار

آموزش لیبرِآفیس کَلک : آشنایی کلی با نرم افزار
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با کاربردهای نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. در مورد محیط کلی این نرم افزار نیز اطلاعاتی را کسب می کنیم. نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) یک نرم افزار صفحه گسترده مشابه نرم افزار اکسل مایکروسافت می باشد، که از طریق آن می توان به مدیریت داده ها در ساختار جدولی پرداخت.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار

آموزش قبلی : دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک (LibreOffice Calc)

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : کار با سلولها

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.