خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 56: get

Unit 56: get
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 56 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 56: get

A


 • شما چیزی ندارید.
 • شما آن را می گیرید (می خرید/بدست می آورید).
 • شما آن را دارید.
 • امروز صبح ایمیلی از سم دریافت کردم.
 • من پلوورتان را دوست دارم. آن را از کجا گرفتید؟
 • در حال حاضر پیدا کردن شغل سخت است.
 • آیا لیسا اینجاست؟ بله، او را برایتان پیدا می کنم.
 • آیا پیاده به اینجا آمدید؟ نه، با اتوبوس آمدم.

B


 • شما گرسنه نیستید.
 • شما گرسنه می شوید.
 • شما گرسنه هستید.
 • اگر غذا نخورید، گرسنه می شوید.
 • قهوه ات را بنوش. در حال سرد شدن است.
 • متأسفم مادرتان بیمار است. امیدوارم بزودی بهتر شود.
 • باران شدیدی می بارید. ما چتر نداشتیم، بنابراین خیلی خیس شدیم.
 • نیکولا و فرانک بزودی ازدواج می کنند.
 • من بیدار شدم و بسرعت لباس پوشیدم.
 • ما نقشه نداشتیم، بنابراین گم شدیم.

C


 • معمولاً قبل از 8.30 به محل کارم می رسم.
 • ما در ساعت 10 لندن را ترک کردیم و در ساعت 12.45 به منچستر رسیدیم.
 • چگونه به اینجا آمدی؟ با اتوبوس؟
 • دیشب چه ساعتی به خانه رسیدید؟

D


 • کیت سوار خودرو شد و با خودرو رفت.
 • یک خودرو ایستاد و یک مرد پیاده شد.
 • ما بیرون هتل سوار اتوبوس شدیم و در خیابان چرچ پیاده شدیم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.