خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 76، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 76، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع \(y = \sqrt{|x|}\) را ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


تمرین 76، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.