خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 74، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 74، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=(-2x)^{\frac{2}{3}}
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


$$
y=(-2x)^{\frac{2}{3}} = ((-1)(2)x)^{\frac{2}{3}} = (-1)^{\frac{2}{3}} \cdot (2x)^{\frac{2}{3}} = (1) \cdot (2x)^{\frac{2}{3}} = (2x)^{\frac{2}{3}}
$$
نمودار \((2x)^{\frac{2}{3}}\) در واقع همان نمودار \(x^{\frac{2}{3}}\) است که به صورت افقی و با فاکتوری از \(2\) فشرده شده است.

تمرین 74، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.