خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 73، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 73، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.$$
y = - \sqrt[3]{x}
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


ابتدا نمودار تابع \(y = \sqrt[3]{x}\) را ترسیم می کنیم. سپس آن را حول محور \(x\) بازتاب می دهیم تا به نمودار تابع \(y = -\sqrt[3]{x}\) برسیم.

تمرین 73، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 73، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.