خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ویژگی های اشیاء در فست ریپورت

ویژگی های اشیاء در فست ریپورت
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به بررسی ویژگی های اشیاء فست ریپورت می پردازیم. در جدول زیر لیستی از ویژگی های اشیاء فست ریپورت همراه با توضیحات مربوط به هر مورد آمده است.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارنام ویژگی (Property) توضیحات ویژگی
AllowExpressions (اجازۀ استفاده از عبارات)
اگر مقدار این ویژگی true باشد، امکان استفاده از عبارات (expression) در شیء مربوطه وجود خواهد داشت. مقدار این ویژگی به صورت پیش فرض true می باشد.
Angle (زاویه)
این ویژگی میزان چرخش متن در واحد درجه را نشان می دهد.
AutoShrink (کوچک شدن اتوماتیک)
این ویژگی این امکان را فراهم می سازد تا اندازۀ فونت یا عرض فونت به صورت اتوماتیک کوچک شود تا متن در شیء بگنجد.
AutoShrinkMinSize (حداقل اندازه در حالت کوچک شدن اتوماتیک)
این ویژگی حداقل اندازۀ فونت یا حداقل اندازۀ نسبت عرض فونت در حالت فعال بودن AutoShrink را تنظیم می کند.
AutoWidth (عرض اتوماتیک)
اگر مقدار این ویژگی true باشد، عرض متن به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد.
Brackets (کروشه ها)
مقدار پیش فرض این ویژگی \([,]\) می باشد. معنای این ویژگی اینست که مقادیر داخل این جفت براکت عبارات فست ریپورت در نظر گرفته می شوند. معمولاً نیازی نیست که مقدار این ویژگی را تغییر دهید، اما اگر در جایی ضرورتی پیدا شد که مثلاً از پرانتز به جای کروشه برای مشخص ساختن عبارات استفاده کنید، می توانید از \((,)\) استفاده نمایید.
BreakTo (شکستن به)
ویژگی BreakTo چیز جالبی می باشد. شما می توانید یکی دیگر از اشیاء متن موجود در فست ریپورت را به عنوان BreakTo انتخاب کنید. در این حالت اگر متن در شیء اول نگنجد و از آن بیشتر شود، ادامۀ متن به صورت اتوماتیک به شیء متن بعدی منتقل می شود. در این حالت فقط آن بخشی از متن که در شیء اول جا نشده است به شیء دوم منتقل می شود و اینطور نیست که کل متن به آنجا منتقل شود.
Clip (برش)
مقدار این ویژگی به صورت پیش فرض true می باشد، بدین معنا که اگر متن از اندازۀ شیء متن بیشتر باشد، بقیۀ متن بریده می شود و نمایش داده نمی شود. در واقع یعنی کل متن فقط در فضای اختصاص داده شده به آن نمایش داده می شود. اما اگر مقدار این ویژگی را false کنید، متن دیگر بریده نمی شود و از فضای پیش بینی شده بیرون می زند.
Duplicates (موارد تکراری)
این ویژگی چگونگی برخورد با موارد تکراری را نشان می دهد. در مورد این ویژگی در فصل مربوط به قالب بندی (Formatting) بیشتر خواهید دانست.
FirstTabOffset
اگر در ابتدای شیء متن شما یک TAB (تب) تایپ شده باشد، به کمک این ویژگی می توانید اندازۀ آن تب را در واحد پیکسل تعیین کنید.
FontWidthRatio (نسبت عرض فونت)
مقدار پیش فرض این ویژگی 1 می باشد، اگر این مقدار بزرگتر از 1 باشد، عرض فونت شما بزرگتر می شود و اگر کوچکتر از 1 باشد، عرض فونت شما کوچکتر می شود. معمولاً تغییر این ویژگی جلوۀ گرافیکی خوبی نخواهد داشت. با این حال شاید در موارد خاصی برایتان کاربرد داشته باشد.
HideValue (مخفی کردن مقادیر)
این ویژگی از نوع رشته متنی می باشد. این ویژگی به شما این امکان را می دهد که متن خاصی را در خروجی گزارش مخفی کنید. در فصل قالب بندی (Formatting) در مورد این ویژگی بیشتر خواهید دانست.
HideZeros (مخفی کردن مقادیر صفر)
این ویژگی به شما این امکان را می دهد که مقادیر صفر را مخفی کنید. در فصل قالب بندی (Formatting) در مورد این ویژگی بیشتر خواهید دانست.
Highlight (هایلایت کردن، برجسته تر کردن)
این ویژگی به شما این امکان را می دهد که به صورت شرطی یک شیء گزارش را هایلایت کنید. در فصل قالب بندی (Formatting) در مورد این ویژگی بیشتر خواهید دانست.
HorzAlign, VertAlign (چینش عمودی، چینش افقی)
این دو ویژگی نحوۀ چینش متن به صورت افقی و عمودی را تنظیم می کنند.
HtmlTags (امکان استفاده از تگ های اچ تی ام ال)
این ویژگی امکان استفاده از تگ های html در متن شیء را فعال یا غیرفعال می کند. در مورد این ویژگی در فصل مخصوص به خودش مفصل بحث خواهد شد.
LineHeight (ارتفاع خط)
این ویژگی به شما این امکان را می دهد تا فاصلۀ بین خطوط را مشخص سازید. اگر می خواهید مقدار پیش فرض فست ریپورت را اعمال کنید، مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
NullValue (مقادیر نال)
اگر مقدار نال (نال یا NULL یک نوع مقدار خالی است که از سمت پایگاه های داده می آید) در خروجی گزارش داشته باشید و بخواهید آن را با مقدار دیگری جایگزین کنید، آن مقدار جایگزین را در این ویژگی وارد کنید. برای استفاده از این ویژگی نیاز دارید که در تنظیمات گزارش (Report/Options) تیک گزینۀ Convert null values را نیز بردارید.
Padding (فاصلۀ خالی در چهار سمت شیء گزارش)
این ویژگی به شما امکان تنظیم Padding را می دهد. Padding در واقع میزان فاصلۀ خالی در حاشیه های شیء گزارش را تعیین می کند.
RightToLeft (راست به چپ)
این ویژگی برای انگلیسی زبان ها زیاد مهم نیست اما برای ما فارسی زبان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. برخی زبان ها مثل زبان فارسی و عربی، برخلاف زبان انگلیسی، از راست به چپ نوشته می شوند. برای همین فراموش نکنید که همیشه مقدار این ویژگی را برابر با True قرار دهید تا به درستی بتواند از عهدۀ نمایش صحیح زبان فارسی برآید. اگر از گزارش خود خروجی در فرمت PDF تهیه می کنید، ارزش تعیین صحیح این ویژگی دوچندان می شود.
TabWidth (عرض تَب)
میزان فضای خالی که به ازاء هر بار فشردن کلیک TAB در صفحه کلید ایجاد می شود را می توان به کمک این ویژگی تعیین کرد. مقدار پیش فرض فست ریپورت 58 می باشد.
Text (متن)
این ویژگی متن موجود در شیء را در خود جای می دهد.
TextFill (نحوۀ نمایش متن)
به کمک این ویژگی رنگ متن را می توانید تغییر دهید.
Trimming (کوتاه کردن، پیرایش)
این ویژگی تعیین می کند که در صورتی که متن در شیء نگنجد چه اتفاقی بیفتد. فراموش نکنید که این ویژگی تنها در زمانی قابل استفاده خواهد بود که مقدار ویژگی WordWrap برابر با false باشد.
Underlines (زیرخط ها)
اگر مقدار این ویژگی را true کنید، زیر هر خط از متن یک خط کشیده می شود. تنها زمانی از این ویژگی استفاده کنید که متن شما از بالا به پایین چینش شده باشد، در غیر این صورت زیرخط به شکل نامناسبی نمایش داده خواهد شد.
WordWrap (بسته بندی کلمه)
اگر مقدار این ویژگی true باشد، متن با توجه به کلمات بسته بندی می شود. این ویژگی در متن هایی که در یک خط نمی گنجند نمودش را نشان می دهد و منجر می شود که ادامۀ متن به صورت اتوماتیک در خطوط بعدی نمایش داده شود و در ضمن طوری این انتقال به خط بعدی انجام می شود که کلمات خوانا باشند و اینطور نباشد که نصف یک کلمه در یک خط و نیمۀ دیگر آن کلمه در خط بعدی بیفتد.
Wysiwyg (آنچه می بینید همانی است که دریافت خواهید کرد)
Wysiwyg در واقع سرنام کلمات what you see is what you get می باشد. اگر این ویژگی را true کنید، همان چیزی که در پیش نمایش می بینید، دقیقاً همان خروجی گزارش چاپی خواهد بود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.