خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 1 : شروع کسب و کار

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 1 : شروع کسب و کار
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 1شینا برایت یک کسب و کار جدید را بصورت تک مالکی آغاز میکند و نام آن را آژانس آموزشی اسمارت تاچ می گذارد. در آپریل 2013 آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ مبلغ 30.000$ وجه نقد را از مالکش (شینا برایت) دریافت می کند. تاثیر این رویداد مالی در معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 1 : شروع کسب و کار
ثبت رویداد مالی سرمایه گذاری مالک
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها
حساب سرمایه برایت + = حساب موجودی نقد
سرمایه گذاری مالک +30.000$ + = +30.000$

در هر تراکنش مبلغ سمت چپ معادله باید با مبلغ سمت راست معادله برابر باشد. این تراکنش میزان داراییها ( در اینجا موجودی نقد) و سرمایه مالک ( در اینجا سرمایه برایت) را در کسب و کار افزایش می دهد. در سمت راست تراکنش ما نوشته ایم سرمایه گذاری مالک تا منبع سرمایه را بدانیم.

مطمئن شوید که ثبت را از سمت راست شروع می کنید. در خاطر داشته باشید که ما حسابداری آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ را انجام می دهیم که کسب و کار محسوب می شود. ما حسابداری شینا برایت را انجام نمی دهیم که یک شخص می باشد.

تمامی تراکنشها را از منظر کسب و کار نگاه کنید و حسابداری را انجام دهید – نه از منظر مالک کسب و کار. این اصل موجودیت ( فرض شخصیت مالی جداگانه) می باشد که در اوایل این فصل آن را با هم مرور کردیم.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تجزیه و تحلیل تراکنشهای مالی شرکت آموزشی اسمارت تاچ

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.