خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری
نویسنده : امیر انصاری
تراکنش 3آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ یکسری تجهیزات اداری را بصورت اعتباری (نسیه) خریداری می کند، و قرار می شود که تا ظرف 30 روز 500$ بابت آن پرداخت کند. شرکت اسمارت تاچ قرار است که در آینده از این تجهیزات استفاده کند، بنابراین این تجهیزات بعنوان دارایی شرکت محسوب می شوند. این تراکنش داراییها و بدهیهای اسمارت تاچ را افزایش می دهد، تاثیر این تراکنش در معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 3 : خرید تجهیزات اداری
ثبت رویداد مالی خرید تجهیزات اداری
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری موجودی نقد
30.000 + = 20.000 10.000
خرید تجهیزات اداری بصورت نسیه + +500 = +500
30.000 + 500 = 20.000 500 10.000

تجهیزات اداری جزء دارییها می باشند و نه هزینه ها. چون تجهیزات هنوز مصرف نشده اند ، اما در آینده استفاده خواهند شد. مبلغ بدهی که توسط خرید نسیه (اعتباری) ایجاد شده است، یک حساب پرداختنی می باشد، که ایجاد یک تعهد کوتاه مدت می نماید و در آینده باید پرداخت گردد. یک حساب پرداختنی همواره جزء بدهیها محسوب می گردد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 2 : خرید زمین

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 4 : کسب درآمد از ارائه خدمات

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.