خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


جمع و تفریق پاره خط ها و زاویه ها

جمع و تفریق پاره خط ها و زاویه ها
نویسنده : امیر انصاری
عنوان این بخش دقیقاً بازگو کنندۀ ماجرا است: شما می خواهید بدانید چگونه پاره خطها و زوایا را جمع و تفریق کنید. این موضوع هم مانند موضوع اندازه گیری پاره خطها و زاویه ها، نیازی به دانستن دانش موشکی ندارد. اما جمع و تفریق پاره خطها و زوایا مهم است، زیرا این حساب هندسی در اثبات ها و سایر مسأله های هندسی ظاهر می گردد. در اینجا چگونگی کارکردشان را می بینید:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارجمع و تفریق پاره خطها


برای جمع و تفریق پاره خطها، به سادگی طول آنها را با یکدیگر جمع یا از یکدیگر تفریق می کنید. به عنوان مثال، اگر یک چوب \(4\) اینچی و یک چوب \(8\) اینچی را کنار هم روی زمین قرار دهید، به نحویکه انتهای چوبها کنار هم قرار گیرند، شما به مجموع \(12\) اینچ طول می رسید. این چگونگی جمع زدن پاره خطها می باشد. تفریق پاره خطها مثل این می ماند که \(3\) اینچ از یک چوب \(10\) اینچی را ببرید. در نهایت به یک چوب \(7\) اینچی می رسید. نیازی هم به دانستن جراحی مغز ندارد!

جمع و تفریق زاویه ها


برای جمع و تفریق زاویه ها، شما صرفاً درجۀ زاویه ها را با یکدیگر جمع یا از یکدیگر تفریق می کنید. برای درک بهتر جمع زاویه ها اینطور فکر کنید که دو یا چند تکه پیتزا را به نحوی که نوک تیز آنها در کنار یکدیگر باشند، قرار دهید. تفریق زاویه ها هم شبیه اینست که با یک تکه پیتزا آغاز کنید و یک تکه از آن را برش دهید. شکل 6-3 این کار را به شما نشان می دهد.

جمع و تفریق پاره خط ها و زاویه ها


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.