آموزش تصویری جمع و تفریق زاویه ها خوش آموز

جمع و تفریق پاره خط ها و زاویه ها

عنوان این بخش دقیقاً بازگو کنندۀ ماجرا است: شما می خواهید بدانید چگونه پاره خطها و زوایا را جمع و تفریق کنید. این موضوع هم مانند موضوع اندازه گیری پاره خطها و زاویه ها، نیازی به دانستن دانش موشکی ندارد. اما جمع و تفریق پاره خطها و زوایا مهم است، زیرا این حساب هندسی در اثبات ها و سایر مسأله های هندسی ظاهر می گردد. در اینجا چگونگی کارکردشان را می بینید: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi