خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 3، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

فعالیت 3، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
به تساوی های رو به رو توجه کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
$$


(ab)^3 = a^3 \times b^3\\
6^5=(2 \times 3)^5=2^5 \times 3^5
$$
مانند نمونه های بالا عددهای توان دار زیر را باز کنید.
$$
15^7=\\
10^4=\\
12^8=\\
(xy)^{10}=\\
(xyz)^4=\\
30^5=
$$

پاسخ


$$
15^7=(3 \times 5)^7=3^7 \times 5^7\\
10^4=(2 \times 5)^4=2^4 \times 5^4\\
12^8=(2 \times 6)^8 = 2^8 \times 6^8\\
(xy)^{10}=x^{10} \times y^{10}\\
(xyz)^4=x^4 \times y^4 \times z^4\\
30^5=(3 \times 10)^5=3^5 \times 10^5
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.