خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : ویژگیها (properties)

آموزش برنامه نویسی اکسل : ویژگیها (properties)
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که قبلاً ذگر شد، اشیاء VBA یکسری خصوصیات ذاتی دارند که ویژگیها (properties) نامیده می شوند، درست مشابه هر شیء در دنیای واقعی که ممکن است با آن برخورد داشته باشید. این ویژگیها (properties) تعیین می کنند که اشیاء چگونه به نظر می رسند و چگونه رفتار می کنند. اگر شما یک دوچرخۀ قرمز رنگ داشته باشید می توانید ویژگی رنگ آن را توسط رنگ آمیزی دوچرخه به رنگ دیگری تغییر بدهید. در مورد یک شیء سلول (Cell) که در یک worksheet قرار دارد، شما می توانید با قالب بندی (formatting) سلول رنگ آن را تغییر بدهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر کد VBA، شما برای اشاره به ویژگی های یک شیء ابتدا به خود آن شیء اشاره می کنید، و سپس ویژگی مربوطه با یک نقطه (dot) از شیء جدا می شود. در زیر نمونه هایی از مثالهایی را می بینید که چندین ویژگی از اشیاء موجود در اکسل را نشان می دهند:

 • این خط کد مقدار ویژگی Locked یک سلول فعال را تغییر می دهد:
  ActiveCell.Locked = True
 • ویژگی Name در یک شیء Worksheet نمایندۀ نام tab آن worksheet می باشد. برای مثال، عبارت زیر اگر در پنجرۀ فوری (Immediate window) نوشته شود نام worksheet فعال را برمیگرداند:
  ? ActiveSheet.Name
 • این عبارت ویژگی Name از worksheet فعال را به Hello تغییر می دهد و هنگامی که اجرا شود نام tab در برگۀ فعال به Hello تغییر خواهد کرد:
  ActiveSheet.Name = “Hello”
 • این عبارت ویژگی رنگ (Color) مربوط به تب worksheet فعال را به رنگ زرد تغییر می دهد:
  ActiveSheet.Tab.Color = vbYellow
 • Workbook ها یک ویژگی با نام Saved دارند که نشان می دهند آخرین تغییرات Workbook ذخیره شده اند یا خیر. برای مثال اگر Workbook خود را ذخیره کنید و سپس عبارت زیر را در پنجرۀ فوری (Immediate window) وارد کنید، خروجی آن True خواهد بود:
  ? ThisWorkbook.Saved
 • اگر شما تغییراتی در Workbook بدهید، به عنوان مثال مقداری را در یک سلول وارد نمایید، و بلافاصله عبارت بالا را دوباره اجرا کنید، این بار مقدار False برگردانده می شود، چرا که VBA می داند که Workbook بعد از آخرین تغییرات هنوز ذخیره نشده است.


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : مدل شیء (Object Model)

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : متدها (Methods)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.