خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : درک محدودۀ متغیر (Variable’s Scope)

آموزش برنامه نویسی اکسل : درک محدودۀ متغیر (Variable’s Scope)
نویسنده : امیر انصاری
متغیرها برای همیشه در حافظه زندگی نمی کنند. آنها دارای یک طول عمر مشخص (lifetime) و همچنین یک محدوده دید (visibility) در بین ماکروها و ماژول ها هستند. طول عمر یک متغیر (lifetime) از زمانی که اعلان می شود آغاز می گردد و هنگامی که ماکرویی که متغیر را اجرا می کند پایان می یابد، عمر متغیر نیز پایان می یابد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفقط در سطح ماکرو (Local Macro Level Only)


همچنین محدودۀ نمایش یک متغیر بستگی به این دارد که چطور اعلان شده باشد. اگر متغیر درون بدنۀ یک ماکرو معرفی شده باشد، آن متغیر فقط می تواند در داخل همان ماکرو مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال:

Sub Macro1()
Dim intAdd As Integer, intSum As Integer
intAdd = 31
intSum = intAdd + 10
MsgBox intSum
End Sub

سطح ماژول (Module Level)


این میسر است که یک متغیر در بیش از یک ماکرو قابل نمایش و قابل استفاده باشد، برای این منظور باید بیانیه اعلان (declaration statement) آن متغیر به جای اینکه در داخل یک ماکرو خاص باشد، در بالای ماژول و خارج از بدنه همه ماکروها باشد. در تصویر زیر هر دو ماکروی Macro1 و Macro2 می توانند متغیرهای intSum و intAdd را مورد استفاده قرار دهند.

آموزش برنامه نویسی اکسل : درک محدودۀ متغیر (Variable’s Scope)

در سطح برنامه (Application Level)


در نهایت، شما این امکان را دارید که متغیرها را به صورت عمومی (Public) معرفی کنید، که منجر می شود این نوع متغیرها در تمامی ماژول ها و در تمامی ماکروها قابل مشاهده و قابل استفاده باشند. تنها کاری که نیاز است انجام بدهید اینست که مشابه نمونه های زیر متغیرها را در بالای یکی از ماژول ها و با استفاده از کلمۀ کلیدی Public اعلان نمایید:

Public intAdd As Integer
Public intSum As Integer


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اجباری کردن اعلان متغیرها

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : متغیرهای ثابت (Constants)نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.