خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست حسابها

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست حسابها
نویسنده : امیر انصاری
دفتر کل شامل حسابهایی است که تحت این سرفصلها دسته بندی شده اند:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردارایی، بدهی، و سرمایه مالک
درآمد و هزینه

شرکتها ار فهرست حسابها استفاده می کنند تا همه حسابهایشان را به همراه شماره حساب (کد حساب) فهرست کنند. فهرست حسابهای مرتبط با شرکت اسمارت تاچ در شکل 2-2 نشان داده شده است. شماره حساب (کد حساب) فقط نسخه مختصر شده نام حساب می باشد. هر شماره حساب (کد حساب) معادل یک نام حساب می باشد، درست مانند شماره ملی شما که مخصوص شما و انحصاری می باشد.

کد حسابها معمولآ دو یا سه رقمی می باشد. داراییها معمولآ با عدد 1 شروع می شوند، بدهیها با عدد 2، و سرمایه مالک با عدد 3، درآمدها با عدد 4 ، و هزینه ها با عدد 5 . عدد دوم و سوم کد حساب نشان دهنده ترتیب حساب در دسته بندی خودش می باشد. برای مثال، اگر شینا برایت(مالک شرکت اسمارت تاچ) از کدهای سه رقمی استفاده کند، موجودی نقد ممکن است کد 101 داشته باشد، یعنی اولین حساب دارایی است. حسابهای دریافتنی می تواند کد 111 داشته باشد، دومین دارایی. حسابهای پرداختنی ممکن است 201 باشد، اولین بدهی. وقتی از اعداد استفاده می کنیم، همه حسابهای توسط این سیستم کد گذاری می شوند. اگر چه ، هر شرکتی سیستم کدینگ مخصوص به خودش را ، خودش انتخاب می کند.

در شکل 2-2 به شماره های جا افتاده بین کدهای 121 و 141 دقت کنید. شینا برایت (مالک اسمارت تاچ) ممکن است این کدها را بدین منظور خالی گذاشته باشد که در آینده بتواند حسابهای دارایی دیگری را در آنجا اضافه کند. برای مثال، شینا برایت ممکن است در آینده شروع به فروش برخی کالاها نماید و بخواهد تا حساب 131 را برای موجودی کالا استفاده نماید. بنابراین همراه با توسعه کسب و کار کدینگ حسابها ممکن است تغییر یابد.

فهرست حسابها از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت هستند، هرچند خیلی از حسابها بین شرکتهای مختلف مشترک هستند. برای مثال، شما حساب موجودی نقد را در هر فهرست حسابهای هر شرکتی خواهید دید. فهرست حسابها شامل حسابهایی است که برای ثبت تراکنشهای مالی از آن استفاده خواهید کرد.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست حسابها
ترجمه شکل 2-2 : فهرست حسابها – شرکت آموزشی اسمارت تاچ
حسابهای ترازنامه ای
داراییها:
 • 101 . موجودی نقد
 • 111 . حسابهای دریافتنی
 • 121 . اسناد دریافتنی
 • 141 . تجهیزات
 • 151 . اثاثیه
 • 171 . ساختمان
 • 191 . زمین
بدهیها :
 • 201 . حسابهای پرداختنی
 • 211 . حقوق پرداختنی
 • 221 . بهره پرداختنی
 • 231 . اسناد پرداختنی
سرمایه مالک :
 • 301 . سرمایه برایت
 • 311 . برداشت برایت
حسابهای سود و زیانی (بخشی از سرمایه مالک)
درآمدها :
 • 401 . درآمد خدمات
 • 411 . درآمد بهره
هزینه ها :
 • 501 . هزینه اجاره کامپیوتر
 • 502 . هزینه اجاره دفتر اداری
 • 505 . هزینه حقوق
 • 510 . هزینه استهلاک
 • 520 . هزینه تاسیسات
 • 530 . هزینه تبلیغات
 • 540 . هزینه ملزومات


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سرمایه مالک

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بدهکار، بستانکار، و حسابداری دوبل (دو طرفه)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.