خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که پیشتر اشاره کردیم، درآمدها افزایش در سرمایه هستند و حاصل ارائه خدمات یا کالاها به مشتریان می باشند. هزینه ها کاهش در سرمایه هستند که نتیجه استفاده از داراییها یا افزایش بدهیها، هستند که طی عملیات کسب و کار بوجود می آیند. درآمدها بدست می آیند. هزینه ها بر ما تحمیل می شوند. بنابراین، ما باید معادله حسابداری را گسترش دهیم تا شامل درآمدها و هزینه ها نیز شود. درآمدها و هزینه ها عناصری از سرمایه مالک به حساب می آیند.شکل 2-7 درآمدها و هزینه ها را زیر سرمایه مالک نشان می دهد، چون آنها مستقیمآ در سرمایه تاثیر می گذارند.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها
هم اکنون ما میتوانیم قوانین بدهکار و بستانکار کردن را در شکل کاملتری نشان دهیم، تصویر 2-8 این مطلب را نشان می دهد. توجه کنید که طبق تصویر معادله حسابداری شامل درآمدها و هزینه ها نیز شده است.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: گسترش قوانین بدهکار و بستانکار : درآمدها و هزینه ها

آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: مانده عادی یک حساب

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.