خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها
نویسنده : امیر انصاری
نوع حساب (دارایی، بدهی، سرمایه) مشخص می کند که چگونه افزایش یا کاهش را ثبت کنیم. برای هر حساب مشخص، افزایش در یک سمت و کاهش در سمت مقابل آن ثبت می گردد. حساب های T زیر خلاصه ای از این مطلب را نشان می دهد:

نرم افزار سامانه مودیان راهکارآموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها
اینها قوانین بدهکار و بستانکار کردن می باشند. اینکه یک حساب با افزایش یا کاهش، بدهکار یا بستانکار گردد، بستگی به نوع آن حساب دارد. بدهکار کردن، خوب یا بد نمی باشد، همینطور بستانکار. ستون بدهکار همواره نشان از افزایش یا کاهش ندارد، همینطور در مورد بستانکار.

در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری که توسط کامپیوتر طراحی شده است، کامپیوتر از روی نوع حساب، بدهکار یا بستانکار بودن را تشخیص می دهد. برای مثال، کامپیوتر (نرم افزار کامپیوتری) افزایش در وجه نقد را بعنوان بدهکار می خواند، چون آن یک حساب دارایی می باشد. کامپیوتر کاهش در حسابهای پرداختنی را بعنوان بدهکار شناسایی می کند، چون حسابهای پرداختنی نوعی بدهی هستند.

شکل 2-3 ارتباط بین معادله حسابداری و قوانین بدهکار و بستانکار را نشان می دهد.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها
برای تشریح ایده های ترسیم شده در شکل 2-3، بیایید دوباره به تراکنش 1 در فصل اول باز گردیم. شرکت اسمارت تاچ مبلغ 30.000$ وجه نقد را دریافت می کند و آنرا به حساب سرمایه شینا برایت (مالک شرکت) منظور می کند. کدام حسابهای شرکت تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

پاسخ : حساب دارایی و سرمایه هر دو به میزان 30.000$ افزایش داشته اند، حساب T به شکل زیر می باشد :

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها
نکته : واژه های بدهکار debit و بستانکار credit خلاصه ای هستند از واژه های لاتین debitum و creditum که توسط یک راهب ایتالیایی بنام Luca Pacioli در قرن پانزدهم درباره حسابداری نوشته شده است و باعث رواج این واژه ها شده است.

مبلغی که در حساب باقی می ماند ، مانده حساب نامیده می شود. در تراکنش مربوط به مثال فوق ، حساب موجودی نقد مبلغ 30.000$ مانده بدهکار دارد، و حساب سرمایه برایت مبلغ 30.000$ مانده بستانکار دارد. دومین تراکنش بیان می کند که زمینی به مبلغ 20.000$ بصورت نقدی خریداری شده است. شکل 2-4 معادله حسابداری شرکت اسمارت تاچ را بعد از ثبت این دو تراکنش نشان می دهد. بعد از تراکنش دوم، حساب موجودی نقد مبلغ 10.000$ مانده بدهکار دارد، و حساب زمین 20.000$ مانده بدهکار دارد، و حساب سرمایه برایت 30.000$ مانده بستانکار دارد.

ما حسابها را با توجه به نیاز ایجاد می کنیم. فرآیند ایجاد یک حساب جدید را باز کردن حساب (افتتاح حساب) می گویند. در تراکنش 1 ما حسابهای موجودی نقد و سرمایه برایت را افتتاح کردیم. در تراکنش 2 نیز ما حساب زمین را افتتاح کردیم.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها

آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بدهکار، بستانکار، و حسابداری دوبل (دو طرفه)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست مراحل فرآیند ثبت تراکنشهای مالی در دفتر روزنامه

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.