خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تفریق اعداد بزرگتر

تفریق اعداد بزرگتر
نویسنده : امیر انصاری
برای تفریق اعداد بزرگتر، مشابه آنچه در عملیات جمع گفتیم، اعداد را روی هم بنویسید. (البته فراموش نکنید که در عملیات تفریق بیش از دو عدد را روی هم قرار ندهید - عدد بزرگتر را در بالا و عدد کوچکتر را در زیر آن بنویسید.) برای مثال عملیات زیر را در نظر بگیرید:


386 – 54
برای شروع، دو عدد را روی هم بنویسید و با تفریق یکان آغاز کنید:
6 – 4 = 2

تفریق اعداد بزرگتر
سپس، به ستون دهگان بروید و تفریق این ستون را انجام بدهید:
8 – 5 = 3

تفریق اعداد بزرگتر
در نهایت به ستون صدگان بروید. اینبار داریم:
3 – 0 = 3

تفریق اعداد بزرگتر
نتیجه:
 386 – 54 = 332نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.