خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 5 از کتاب Essential Grammar in Use. در این درس به زمان حال ساده (present simple) می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)

A


Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
 • آنها تعداد زیادی کتاب دارند.
 • آنها زیاد می خوانند.
 • او در حال خوردن بستنی است.
 • او بستنی دوست دارد.

در زمان حال ساده فعل اصلی جمله برای سوم شخص مفرد \(\text{(he/she/it)}\) متفاوت است و یک \(\text{-s}\) یا \(\text{-es}\) به انتهای آن اضافه می گردد. به مثالهای زیر توجه کنید:

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
یادتان باشد:
Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
 • من در یک مغازه کار می کنم. برادر من در یک بانک کار می کند.
 • لوسی در لندن زندگی می کند. والدین او در اسکاتلند زندگی می کنند.
 • در زمستان زیاد باران می بارد.
 • جو هر روز دوش می گیرد.

قوانین املائی مربوط به اینکه در زمان حال ساده به فعل اصلی برای سوم شخص مفرد، \(\text{-s}\) یا \(\text{-es}\) اضافه می شود در بخش ضمایم کتاب آمده است. در مثالهای زیر چند تا از مهمترین این قوانین را می بینید:
 • در افعالی که به \(\text{-s / -sh / -ch}\) ختم می شوند، به جای \(\text{-s}\) به انتهای فعل \(\text{-es}\) اضافه می گردد.
 • در افعالی که به \(\text{-y}\) ختم می شوند، \(\text{y}\) به \(\text{i}\) تبدیل می شود و به انتهای فعل \(\text{-es}\) اضافه می گردد. اینگونه هم می توان گفت که \(\text{y}\) حذف می شود و به انتهای فعل \(\text{-ies}\) اضافه می شود.
 • این دو مورد را هم یادتان باشد که \(\text{do}\) به \(\text{does}\) و \(\text{go}\) به \(\text{goes}\) تبدیل می گردند.

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)

B


از زمان حال ساده (present simple) برای چیزهایی استفاده می شود که به طور کلی صحیح هستند، برای چیزهایی که گاهی اوقات یا همیشه اتفاق می افتند:

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
 • من شهرهای بزرگ را دوست دارم.
 • انگلیسی شما خوب است. شما خیلی خوب صحبت می کنید.
 • تام خیلی سخت کار می کند. او در 7.30 کارش را آغاز می کند و در ساعت 8 غروب آن را تمام می کند.
 • زمین به دور خورشید می چرخد.
 • ما کارهای متفاوت زیادی را در زمان های آزادمان انجام می دهیم.
 • ساختن یک بیمارستان هزینۀ زیادی می برد.

C


قیدهای تکرار \(\text{always/never/often/usually/sometimes}\) قبل از فعل اصلی در زمان حال ساده قرار می گیرند.

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
 • سو همیشه زود به محل کارش می رسد.
 • من هرگز صبحانه نمی خورم.
 • ما اغلب در آخر هفته ها بیرون می رویم.
 • مارک معمولاً در یکشنبه ها فوتبال بازی می کند.
 • من گاهی اوقات اما نه اغلب، پیاده به محل کارم می روم.

تمرینات


برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
\(\text{5.1}\) این افعال را با \(\text{-s}\) یا \(\text{-es}\) بنویسید.

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
\(\text{5.2}\) این جملات را دربارۀ افراد موجود در تصاویر کامل کنید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
\(\text{5.3}\) این جملات را کامل کنید.

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
\(\text{5.4}\) با این کلمات جمله بسازید. از شکل صحیح فعل استفاده کنید (\(\text{arrive}\) یا \(\text{arrives}\) و ...).

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)
\(\text{5.5}\) جملاتی دربارۀ خودتان بنویسید. از \(\text{always/never/often/usually/sometimes}\) استفاده کنید.

Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)

پاسخ تمرینات


Unit 5: I do/work/like etc. (present simple)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.