خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 7 از کتاب Essential Grammar in Use. در این درس به چگونگی سوالی کردن جملات حال ساده می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربرای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)

A


در سوالات زمان حال ساده از \(\text{do/does}\) استفاده می کنیم. به جدول زیر نگاه کنید:

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)

B


ترتیب کلمات را که در زیر آمده است مورد بررسی قرار دهید. ابتدا کلمۀ پرسشی \(\text{Wh-}\) (البته در صورت وجود)، سپس \(\text{do/does}\)، سپس فاعل جمله، و در نهایت مصدر و ادامۀ جمله می آیند.

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
 • آیا شما گیتار می نوازید؟
 • آیا دوستان شما نزدیک اینجا زندگی می کنند؟
 • آیا کریس یکشنبه ها کار می کند؟
 • آیا اینجا باران زیاد می بارد؟
 • والدین شما کجا زندگی می کنند؟
 • هر چند وقت یکبار موهایتان را می شویید؟
 • این کلمه به چه معناست؟
 • هزینۀ پرواز به رُم چقدر است؟

سوالاتی همراه با قیدهای تکرار \(\text{always}\) و \(\text{usually}\):

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
 • آیا کریس همیشه در یکشنبه ها کار می کند؟
 • معمولاً در تعطیلات آخر هفته چکار می کنید؟

در زبان فارسی اگر به کسی بگوییم "چه کار می کنید؟" بسته به موقعیتی که این سوال را از او می پرسیم ممکن است منظور ما این باشد که به طور کلی در حال انجام چه کاری است یا اینکه شغلش چیست. مشابه چنین چیزی را در انگلیسی نیز داریم. وقتی از کسی می پرسید \(\text{What do you do?}\) (چکار می کنید؟)، بسته به موقعیتی که این سوال را از او کرده اید ممکن است منظور این باشد که \(\text{What's your job?}\) (شغلتان چیست؟).

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
 • چکار می کنید؟ من در یک بانک کار می کنم.

C


یادتان باشد: برای ضمایر \(\text{l/we/you/they}\) از فعل کمکی \(\text{do}\) و برای ضمایر مربوط به سوم شخص مفرد \(\text{he/she/it}\) از فعل کمکی \(\text{does}\) جهت سوالی کردن جملات حال ساده، استفاده می شود.

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
 • آیا آنها موسیقی دوست دارند؟
 • آیا او موسیقی دوست دارد؟

D


جدول زیر چگونگی پاسخ کوتاه دادن به سوالات حال ساده در شکل مثبت یا منفی را به شما نشان می دهد:

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
 • آیا شما گیتار می نوازید؟ نه، نمی نوازم.
 • آیا والدین شما انگلیسی صحبت می کنند؟ بله، می کنند.
 • آیا جیمز سخت کار می کند؟ بله، می کند.
 • آیا خواهر شما در لندن زندگی می کند؟ نه، نمی کند.

تمرینات


برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
\(\text{7.1}\) با \(\text{Do ... ?}\) و \(\text{Does ... ?}\) سوالاتی بنویسید.

Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
\(\text{7.2}\) با استفاده از این کلمات + \(\text{do/does}\) سوالاتی بسازید. کلمات را در ترتیب صحیحشان قرار دهید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
\(\text{7.3}\) این جملات را با استفاده از افعال داده شده کامل کنید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
\(\text{7.4}\) پاسخ های کوتاه بدهید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)

پاسخ تمرینات


Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)
Unit 7: Do you ... ? (present simple questions)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.