خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 84: (a) little (a) few

Unit 84: (a) little (a) few
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 84 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 84: (a) little (a) few

A


 • کمی آب
 • کمی وقت
 • کمی پول
 • کمی سوپ
 • چند کتاب
 • چند سوال
 • چند نفر
 • چند روز

B


 • او (زن) چیزی نخورد، اما کمی آب نوشید.
 • من کمی اسپانیایی صحبت می کنم.
 • آیا می توانید اسپانیایی صحبت کنید؟ کمی.
 • معذرت می خواهم، من باید چند تلفن بزنم.
 • ما چند روز به سفر می رویم.
 • من چند کلمه اسپانیایی صحبت می کنم.
 • آیا این نزدیکی ها هیچ مغازه ای هست؟ بله، چندتایی.

C


 • غذای خیلی کمی در یخچال بود. تقریباً خالی بود.
 • دن خیلی لاغر است زیرا او خیلی کم غذا می خورد.
 • افراد خیلی کمی در تئاتر بودند. تقریباً خالی بود.
 • انگلیسی شما خیلی خوب است. شما خیلی کم اشتباه می کنید.

D


 • آنها کمی پول دارند، پس فقیر نیستند.
 • آنها پول خیلی کمی دارند. آنها خیلی فقیرند.
 • من کمی پول دارم.
 • من پول خیلی کمی دارم.
 • من چند دوست دارم، پس تنها نیستم.
 • من غمگین و تنها هستم. من دوستان خیلی کمی دارم.
 • من چند دوست دارم.
 • من دوستان خیلی کمی دارم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.