خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 24

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 24
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 24 . آموزشگاه رایگان خوش آموزThe doctor begins to get into the plain again. Then he
Stops and looks into Roy’s eyes. Roy hears him say: ‘I live
A long way away now. I must go back. Do you want to
come with me?’
suddenly Roy feels hot. The doctor’s eyes are looking
straight through him. ‘how can I?’ says Roy.
‘I can help you. Get in my plane,’ says the doctor.دکتر دوباره سوار هواپیما می شود. سپس
ایستاده و به چشمان روی نگاه می کند. روی حرف های او را می شنود: من از جایی که زندگی می کنم، خیلی دورم. باید برگردم. آیا می خواهی با من بیایی؟
ناگهان روی احساس گرما کرد. نگاه دکتر مستقیم به او خیره شده است.روی می گوید: چطور می توانم؟
دکتر می گوید: من کمکت می کنم. سوار هواپیمای من شو.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.