خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
شکل زیر نمودار تابع \(f(x)\) با دامنۀ \([0,2]\) و برد \([0,1]\) را نشان می دهد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید و نمودار آنها را نیز ترسیم کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.