خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
شکل زیر نمودار تابع \(g(t)\) با دامنۀ \([-4,0]\) و برد \([-3,0]\) را به شما نشان می دهد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید و نمودارهایشان را نیز ترسیم نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


تمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.