خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 57، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 57، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده است یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید.$$
y=x^2 - 1
$$
به صورت عمودی و با فاکتوری از \(3\) کِش آمده است

پاسخ


$$
y = 3(x^2 - 1)\\
y = 3x^2 - 3
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.