خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 59، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 59، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید.$$
y = 1 + \frac{1}{x^2}
$$
به صورت عمودی و با فاکتوری از \(2\) فشرده شده است.

پاسخ


$$
y = \frac{1}{2} ( 1 + \frac{1}{x^2} ) \\
y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}
$$
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.