خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 71، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 71، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=\frac{1}{2x} - 1
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


کار را با ترسیم نمودار تابع \(y=\frac{1}{x}\) آغاز می کنیم. سپس آن را با فاکتوری از \(2\) فشرده می سازیم تا به \(y=\frac{1}{2x}\) برسیم. در نهایت نمودار حاصل را یک واحد به سمت پایین منتقل می کنیم.

تمرین 71، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 71، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.